Bryggeriteknik

Bryggeriteknik

En utbildning i bryggeriteknik ger dig möjlighet att arbeta inom en spännande och kunskapsintensiv bransch. Det är en bred yrkesutbildning som ger den kompetens bryggerierna efterfrågar.

Sveriges äldsta yrkeshögskoleutbildning för Bryggeriteknik. Utbildningsomgång 14 pågår nu och de nuvarande studenterna tar sin examen våren 2019. Antagningsprocessen för nästkommande utbildning påbörjas våren 2019 för start hösten 2019. 

Den här unika utbildningen tillgodoser ett stort behov inom branschen. Därför har våra studenter hög anställningsbarhet efter examen.

Studenten får lära sig och utveckla de teoretiska och praktiska kunskaperna i öltillverkning. Utbildningen ger även kunskaper som är användbara vid läskedrycksproduktion och mälteri-arbete, liksom grundkunskaper i laboratoriearbete. Det ingår även moment som är specifikt inriktade på mikrobryggeri (bryggning i liten skala). 

Samtliga stora bryggerier har medverkat i utvecklingen av utbildningen, vilket innebär att de är intresserade av den kompetens som blir tillgänglig. Exempel på samarbetspartners, både bryggerier och läsk- och bordsvattenstillverkare, är Spendrups bryggeri, Carlsbergs bryggeri, Åbro bryggeri, Kopparbergs bryggeri, Oppigårds bryggeri, Eskilstuna ölkultur, Coca Cola Sverige och Sveriges bryggerier. 

Besök oss gärna på vår Facebook-sida