YH-ansökan

YH-ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner till våra yrkeshögskoleutbildningar.

VBU använder sig av en extern tjänst för antagning av studerande till våra yrkeshögskoleutbildningar. Den externa tjänsten heter YH Antagning och öppnas i ett nytt fönster när du klickar på "ansökan" under respektive utbildning.

Behörighet och urval
För att antas till en YH-utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. När du ansöker till utbildningen skall erforderliga dokument bifogas. För gymnasiebetyg eller motsvarande skall personnummer framgå.

Miljö och VA-teknik
Ansökan är stängd. Har du skickat in en ansökan och vill följa processen på YH-antagning, logga in här.

Bryggeriteknik
Ansökan till Bryggeriteknik är stängd.
Nästa ansökningsomgång öppnar 31 augusti för start våren 2021.

Miljö och förorenade områden
Ansökan är stängd. Har du skickat in en ansökan och vill följa processen på YH-antagning, logga in här.

Alla våra utbildningar berättigar studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).