Yh-ansökan

Yh-ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner till våra yrkeshögskoleutbildningar.

VBU använder sig av en extern tjänst för antagning av studenter till våra yrkeshögskoleutbildningar. Den externa tjänsten heter YH-antagning.se och öppnas i ett nytt fönster när du söker till någon av våra utbildningar.

Om du i din ansökan åberopar arbetslivserfarenhet/branscherfarenhet behöver vi ett arbetsgivarintyg där det framgår omfattning och anställningstid. Är du osäker på hur ett arbetsgivarintyg ska se ut så finner du ett exempel under "relaterade dokument". Under "relaterade dukument" hittar du även hur poäng beräknas för betyg och arbetslivserfarenhet, läs dem noga. Tänk på att skicka med alla betyg och intyg som du åberopar.

Miljö och förorenade områden
Ansökan till Miljö och förorenade områden är stängd.
Planerad start hösten 2019

Miljö och VA-teknik
Ansökan till Miljö och VA-teknik är stängd.
Planerad start hösten 2018

Bryggeriteknik
Ansökan till Bryggeriteknik är stängd.
Vi jobbar med de inkomna ansökningarna och återkommer inom kort med besked.
Nästa ansökningstillfälle våren 2019 för start hösten 2019

Behörighet

För att antas till en YH-utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. VBU följer myndighetens rekommendationer när det gäller behörighetsfrågor och urval av studenterna.
Information om dessa frågor finner du här

Alla våra utbildningar berättigar studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).