YH-ansökan

YH-ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner till våra yrkeshögskoleutbildningar.

VBU använder sig av en extern tjänst för antagning av studenter till våra yrkeshögskoleutbildningar. Den externa tjänsten heter YH Antagning och öppnas i ett nytt fönster när du klickar på "ansökan" under respektive utbildning.

Behörighet och urval

För att antas till en YH-utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. När du ansöker till utbildningen skall erforderliga dokument bifogas. För gymnasiebetyg eller motsvarande skall personnummer framgå. Vid åberopande av reell kompetens, skall godkända arbetsgivarintyg bifogas. Ett exempel på arbetsgivarintyg finns under rubriken relaterade dokument till höger.

Miljö och VA-teknik
Ansökan till Miljö och VA-teknik är stängd, nästa ansökan öppnar under våren 2020.

Bryggeriteknik
Ansökan till Bryggeriteknik är nu stängd.

Miljö och förorenade områden
Ansökan till Miljö och förorenade områden är nu stängd.
Utbildningen inställd tillsvidare, ny planerad ansökan våren 2020

Alla våra utbildningar berättigar studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).