YH-ansökan

YH-ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner till våra yrkeshögskoleutbildningar.

Relaterade dokument

VBU använder sig av en extern tjänst för antagning av studenter till våra yrkeshögskoleutbildningar. Den externa tjänsten heter YH-antagning.se och öppnas i ett nytt fönster när du söker till någon av våra utbildningar.

Behörighet och urval

För att antas till en YH-utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. När du ansöker till utbildningen skall erforderliga dokument bifogas. För gymnasiebetyg eller motsvarande skall personnummer framgå. Vid åberopande av reell kompetens, skall godkända arbetsgivarintyg bifogas. Ett exempel på arbetsgivarintyg finns under rubriken relaterade dokument till höger.

Miljö och VA-teknik
Ansökan till Miljö och VA-teknik är stängd, nästa ansökan öppnar under våren 2020.

Observera att många studerande i samma kommun kan innebära svårigheter med att få LIA-plats på sin hemort. Det kan då bli nödvändigt att göra LIA i en annan kommun, viket kan leda till kostnader för resor/boende under LIAn. Det kan även förekomma kostnader för vaccinationer i samband med LIA om du som studerande väljer att ta dessa.

Bryggeriteknik
Ansökan till Bryggeriteknik är stängd.
Nästa ansökningstillfälle våren 2019 för start hösten 2019

Miljö och förorenade områden
Ansökan till Miljö och förorenade områden är stängd.
Planerad start hösten 2019

Alla våra utbildningar berättigar studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).