Trappan

Trappan

Trappan riktar sig till ungdomar mellan 16-18 år och är det första steget i din utbildning i svenska och i vårt svenska skolsystem!

Ansökan till Trappan lämnas in till:

VBU  Box 830, 771 28 LUDVIKA

Efter inlämnat ansökan kallas du till ett första samtal med studie-och yrkesvägledare.

Du kommer även att kartläggas på vilken språklig nivå du befinner dig. Denna kartläggning görs för att du ska hamna på rätt nivå.

Du kommer träffa en specialpedagog som startar kartläggningen om dina språkkunskaper och erfarenheter. Därefter kartläggs du om både om litteracitet och numeraicitet.

Du kommer att få träffa lärare i svenska och i modersmål som hjälper dig med undervisning och kartläggning. Kartläggningen sker på ditt modersmål.

Du kommer sedan fortsätta dina studier på Språkintroduktion på Stegelbacken.