Bloggen - Skribent

Owe Korsgren

, , , , , , , , ,
Under 9 veckor har två grupper från sfi, kurs C, deltagit i ett projekt tillsammans med kulturskolan. En timme varje vecka har Åke Jonsson och Louise Sundqvist, lärare på kulturskolan, sjungit svenska visor tillsammans med eleverna. Eleverna har...