Bloggen - Skribent

Juha Jakobsson Hippinen

, , , , , , ,
Två av VBU:s naturvetenskapselever har åkt till Stockholm för kemikonferens. Evenemanget kallas Berzeliusdagarna och pågick 26-27 januari. Eleverna som fått stipendium heter Sanna och Filip och går i NA15. De fick höra föreläsningar från toppen av...
, , , , , , ,
NA16 på vandring till Gussjön På NA har vi ett samarbete mellan kurserna idrott, biologi och kemi om ämnesomsättning i kroppen. I detta samarbete ingår en vandring till Gussjöstugan via skogarna norr om Ludvika och avslutas med en övernattning. Före...
, , , , , ,
Treorna på naturvetenskapsprogrammet (NA) utför fältstudier på Öddö under en vecka. Öddö ligger i närheten av Strömstad. Treorna ska undersöka havets olika biotoper både biologiskt och kemiskt. Det innebär till exempel skattletning efter snäckor och...
, , , , ,
NA16 har varit på fältvecka till vackra Öland. De besökte exempelvis Ölands södra udde med Långe Jan, Det stora stora Alvaret, Halltorps Hage och Eketorps fornborg. Under veckan studerade klassen landskapet med flora och fauna. Dessutom fick de göra...
, , , , ,
Två elever, Lina Österberg och Rikard Vestergaard från Naturvetenskapsprogrammet på VBU fick stipendium för att kunna delta på Berzeliusdagarna 2017, den 62:a i ordningen. Till Berzeliusdagarna bjuder Svenska Kemisamfundet in 350 elever och 50...
, ,
Ett viktigt inslag i undervisningen på VBU är fältstudier och exkursioner. Det gäller bland annat Humanistiska programmet som genomför internationellt utbyte, samt Samhällsprogrammet som genomfört fältstudier till Riga och London. Inom det...