Bloggen - Skribent

Helena Runesson

VBU och Lärarförbundet har kommit överens i frågan om arbetsbelastningen för lärarna på El- och energiprogrammet. Den anmälan som arbetslaget gjorde till Arbetsmiljöverket har därför dragits tillbaka. Vi kommer att fortsätta dialogen och arbeta för...
Kort sammanfattning av direktionens träff med elever och deras sammanträde den 11 april. Träffen med elever Direktionen träffade 25 elever på VBU. Eleverna fick frågeställningar om hur VBU upplevs som skola, om lärandemiljön, undervisningsformerna...
Direktionen 2013-02-14 Ekonomin ser bra ut och resultatet för 2012 visar plus/minus noll. Direktionen godkände alla önskemål om investeringar från programmen. De beslutade att alla investeringar som berör branschråd ska godkännas vid branschråden...