Lärvux

Lärvux

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, och vill förbättra eller komplettera din utbildning.

Här kan du studera på nivå som motsvarar träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

All undervisning, lektions- och kurstid anpassas utifrån varje deltagares behov och förutsättningar. Undervisningen sker i små grupper.

Undervisningen har som mål att ge kunskaper och färdigheter för att du bättre ska klara av vardagsliv och arbetsliv.

Du kan söka till flera kurser. Det är inte säkert att du kan delta i alla som du har kryssat för. Undervisningen sker i nuläget vid 1-2 tillfällen i veckan. Kurserna är ettåriga.

Vi erbjuder även lärlingsutbildning på gymnasial nivå.

Det kostar ingenting att studera här. Den som får löneavdrag kan söka bidrag från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten).