Fakta om programmet

Fakta om programmet

Snabbfakta
Inriktningar: 
Ekonomi
Juridik
Exempel på programgemensamma ämnen: 
Företagsekonomi
Juridik
Moderna språk
Psykologi
Entreprenörskap
Skola: 
Högbergsskolan, Ludvika

Kontaktperson:

Nils-Erik Nilsson, 070 229 9378
nils-erik.nilsson@vbu.ludvika.se

Relaterade dokument

INRIKTNINGAR

Ekonomi
Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi och företagande. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder för att lösa företags problem: inriktningen ger dig kunskaper i områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation. Samtidigt får du insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor.

Juridik
Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du får också kunskap om våra grundlagar och EU-rätten. En annan viktig del är affärsjuridik där du fördjupar dig i hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden. 

Efter programmet
Efter avslutat program kan du studera vidare till exempelvis marknadsförare, projektledare, revisor, fastighetsmäklare, civilekonom, nationalekonom, , advokat, åklagare, ombudsman, polis, lärare eller socionom. Programmet är för den som efter högskolestudier vill arbeta med kreativa och analytiska arbetsuppgifter i olika slags företag eller inom juridik, lag och rätt. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier.