Fakta om programmet

Fakta om programmet

Snabbfakta
Exempel på programgemensamma ämnen: 
Dator- och kommunikationsteknik
Elektroteknik
Energiteknik
Mekatronik
Skola: 
Högbergsskolan, Ludvika

Kontaktperson:

Jenny Ungsgård, 072-58 54 084
jenny.ungsgard@vbu.ludvika.se

Relaterade dokument

INRIKTNINGAR

Automation
Tekniskt intresserad, händigt lagd, bra på logiskt tänkande och gillar el och programmering – är det egenskaper som passar in på dig?  Då kan el- och energiprogrammets inriktning automation vara något för dig. Här lär sig eleverna om industriautomation, robotteknik, mekatronik, och datorteknik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationstekniker, industrielektriker eller processtekniker För att öva upp sina färdigheter får eleverna arbeta med praktiska uppgifter i grupp med andra elever. Ett projekt innebär att eleverna ska konstruera en automatisk maskin och kan bestå av delar från många olika kurser, till exempel ellära, mätteknik, styrteknik, reglerteknik och mekatronik. Eleverna får planera hur uppgiften ska lösas och själva konstruera funktionen. De ingår i olika grupper där varje grupp ansvarar för olika delar av den automatiska maskinen. Utbildningen innehåller även traditionell undervisning, det behövs för att ge grunderna och teorin. Kunskaper som är nödvändiga både i projekten och i det framtida yrket. Automationsinriktningen på el- och energiprogrammet är Teknikcollegecertifierad. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar samt att göra dem mer intressanta. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningarna så att det passar industrins framtida behov. Det ger också många fördelar till dig som student hos oss. Ett exempel är garanterat sommarjobb efter det första läsåret, en förlängd praktikperiod i årskurs 3 och mycket annat.

Elteknik
Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. Inom det individuella valet eller inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är två kurser i svenska eller El- och energiprogrammets inriktning elteknik passar dig som är intresserad av teknik och vill jobba med ett serviceinriktat yrke. Här blandas teori med praktik för att på bästa sätt förbereda dig för yrkeslivet. Du lär dig att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm, samt TV- och datanät. Inriktningen ger möjlighet till jobb som exempelvis installationselektriker, industrielektriker eller larmtekniker. Från den allra första dagen på programmet startar din omvandling till yrkesman. Utbildningen består av ett antal kursmål som ska betygsättas efter att du klarat av dem. Många av dessa kursmål ingår i dina APL-perioder. Under tiden har du och dina lärare full kontroll på att du klarat av alla moment som ska ingå i utbildningen. I vissa sammanhang integreras de traditionella ämnena i undervisningen – matematik och ellära hör ihop, svenskan finns exempelvis med i rapportskrivning och engelska är aktuellt när du ska läsa instruktioner och manualer. Genom hela din utbildning får du träna på problemlösning, att tänka själv och att hitta egna vägar till hur uppgifter ska lösas. De teoretiska kunskaperna kompletteras av mycket praktiskt arbete för att dina kunskaper ska bli bestående och vara aktuella i ditt kommande yrkesliv.

Efter programmet
Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.