Fakta om programmet

Fakta om programmet

Programmet för dig som räknar med att studera vidare på universitet eller högskola och som är intresserad av samhällsfrågor i vid bemärkelse.

Snabbfakta
Allmänt: 
Programmet för dig som räknar med att studera vidare på universitet eller högskola och som är intresserad av samhällsfrågor i vid bemärkelse.
Inriktningar: 
Beteendevetenskap, SABET
Medier, information och kommunikation, SAMED
Samhällsvetenskap, SASAM
Exempel på programgemensamma ämnen: 
Filosofi
Moderna språk
Psykologi
Skola: 
Högbergsskolan, Ludvika

Kontaktperson:

Magnus Barkskog, 070 338 6005
magnus.barkskog@vbu.ludvika.se

Det här lär du dig på programmet
Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Inriktningar

 • Beteendevetenskap
  Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.
   
 • Medier, information och kommunikation
  Denna inriktning passar dig som vill arbeta med exempelvis journalistik, information eller reklam. Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning.
 • Samhällsvetenskap
  Den samhällsvetenskapliga inriktningen ger fördjupade kunskaper i till exempel ämnet samhällskunskap. I programfördjupningarna finns utrymmet att skapa lokala profiler. Listan på fördjupningskurser är innehållsrik, vilket den måste vara, eftersom det samhällsvetenskapliga fältet inklusive medieområdet är så omfattande. Många spännande möjligheter till egna profiler blir möjliga samtidigt som en tydlig karaktär på programmet finns kvar.

Att tänka på
Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.