Fakta om programmet

Fakta om programmet

Snabbfakta
Inriktningar: 
Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap
Exempel på programgemensamma ämnen: 
Psykologi
Moderna språk
Filosofi
Skola: 
Högbergsskolan, Ludvika

Kontaktperson:

Magnus Barkskog, 070 338 6005
magnus.barkskog@vbu.ludvika.se

Relaterade dokument

INRIKTNINGAR

 • Beteendevetenskap
  Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer och samhällsmedborgare med fokus på konflikthantering och grupprocesser. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap, som också är en viktig kunskap i många yrken. Med andra ord utvecklar du förmågan att se samband och bakgrund till reaktioner och handlingar i olika sociala sammanhang.
  Yrken som kanske kan intressera dig om du väljer denna inriktning är: polis, jurist, psykolog, socionom, lärare eller kriminalvårdare.
   
 • Medier, information och kommunikation
  Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning. Samtidigt kommer du också genomföra projekt från idé till färdig produkt vilket kan röra sig om tidningar, evenemang eller informationskampanjer. Sist men inte minst kommer du utveckla din förmåga till samarbete och entreprenörsanda genom att jobba på ditt kritiska tänkande, att ta egna initiativ och eget ansvar. Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer media: kommunikatör, webbredaktör, journalist, informatör eller fotograf.
 • Samhällsvetenskap (med profil kriminologi)
  Den samhällsvetenskapliga inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om olika samhällsstrukturer och människans olika livsvillkor i nutid och dåtid. Du fördjupar dig bland annat i ämnena samhällskunskap, historia och religion. Här får du också läsa ämnet kriminologi, läran om brott, som är ett tvärvetenskapligt ämne som också kommer att genomsyra de övriga kurserna på inriktningen. Du får jobba med olika projekt och undersökningar som tränar dig på det vetenskapliga arbetssättet. Här får du en bred bas att stå på inför dina vidare universitetsstudier. Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer samhällsvetenskap kan vara: polis, kriminolog, socionom, statsvetare, utredare, diplomat, jurist eller lärare.

Efter programmet
Programmet för dig som räknar med att studera vidare på universitet eller högskola och som är intresserad av samhällsfrågor i vid bemärkelse. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier.