Fakta om programmet

Fakta om programmet

Snabbfakta
Inriktningar: 
Naturvetenskap
Exempel på programgemensamma ämnen: 
Biologi
Fysik
Kemi
Astronomi
Skola: 
Högbergsskolan, Ludvika

Kontaktperson:

David Rindeskog, 072 – 53 29 401
david.rindeskog@vbu.ludvika.se

Relaterade dokument

Inriktning: naturkunskap
Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning. Du får också lära dig att tänka kritiskt, föra logiska resonemang och värdera olika påståenden, både praktiskt och teoretiskt. Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är vanliga inslag i utbildningen. Vet du att detta program är en av Sveriges äldsta gymnasieinriktningar? Inriktningen ger dig efter vidare studier möjlighet till många olika slags jobb. Vill du kanske bli läkare, biomedicinsk analytiker, optiker, veterinär, tandläkare, farmakolog eller landskapsarkitekt? Möjligheterna är många! 
 
Efter programmet 
Naturvetenskapsprogrammet leder till en högskoleförberedande examen. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier.