Fakta om programmet

Fakta om programmet

VBU har fyra olika introduktionsprogram:

Snabbfakta
Inriktningar: 
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion
Skola: 
Högbergsskolan, Ludvika

Kontaktperson:

Göran Tornqvist, 0240 - 867 82
goran.tornqvist@vbu.ludvika.se

Programinriktat individuellt val

Om du inte har alla de godkända betyg som krävs för att söka ett yrkesprogram men har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk samt ytterligare fem ämnen (inklusive engelska eller matematik) kan du söka programinriktat individuellt val. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det yrkesprogram du har valt.

Yrkesintroduktion
Du som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram kan erbjudas
en yrkesintroduktion. Syftet är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dig att söka ett arbete eller att du ska kunna börja på ett yrkesprogram. Om skolan utformar en yrkesintroduktion för en grupp elever blir det möjligt för andra att söka den utbildningen.

Individuellt alternativ
Du som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram kan erbjudas
ett individuellt alternativ med målet att du sedan ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion
eller någon annan utbildning eller att du ska kunna söka ett arbete. Du diskuterar med dina lärare och kommer överens om hur utbildningen ska utformas.

Språkintroduktion
Invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige kan erbjudas en språkintroduktion för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning