Fakta om programmet

Fakta om programmet

Alla ungdomar har rätt att gå i gymnasieskolan. Den som inte har förutsättningar att gå i den vanliga gymnasieskolan, till exempel på grund av vissa funktionshinder, ska erbjudas plats i gymnasiesärskolan.

Snabbfakta
Allmänt: 
Individuellt program, Högbergsskolan i Ludvika

Kontaktperson:

Lena Risberg, 0240-863 59
lena.risberg@ludvika.se

Individuellt program
Individuellt prgram finns för de elever som behöver en lugnare miljö, tydlig pedagogik och mer stöd för att utvecklas optimalt. Att gå det individuella programmet innebär att eleverna får träna på vardagsaktiviteter för att kunna bli så självständiga som möjligt. På skolan får de förebilder och tränar på samvaron med andra ungdomar. Eleverna läser följande ämnesområden:

- estetisk verksamhet

- hem- och konsumentkunskap

- idrott och hälsa

- natur och miljö

- individ och samhälle

- språk och kommunikation

Ämnesområdet idrott och hälsa innebär att eleverna får prova på olika motionsformer. Inom ämnet hem- och konsumentkunskap tränar de exempelvis på att handla, laga mat och städa. Estetiskt skapande innefattar musik, bild, drama, dans och hantverk. Inom kommunikationsområdet används till exempel pekkartor, ögonpekning, bilder och tecken som stöd. Praktik på tänkbara framtida arbetsplatser är en del av utbildningen.

Nationella program
De nationella programmen är en förberedelse för att arbeta inom olika yrkesområden. Dessa program finns inom Gysams samverkansområde, främst i Borlänge. Eleverna kan även välja ett introduktionsprogram.
Här kan du se vilka nationella program som finns att välja på inom särskolan.