Fakta om programmet

Fakta om programmet

Alla ungdomar har rätt att gå i gymnasieskolan. Den som inte har förutsättningar att gå i den vanliga gymnasieskolan, till exempel på grund av vissa funktionshinder, ska erbjudas plats i gymnasiesärskolan.

Snabbfakta
Allmänt: 
Verksamhetsträning, Vasaskolan, Ludvika Yrkesträning, Högbergsskolan, Ludvika Fordonsprogrammet, Malmenskolan, Grängesberg

Kontaktperson:

Lena Risberg, 0240-863 59
lena.risberg@ludvika.se

Verksamhetsträning
Verksamhetsträning innebär att eleverna får träna på vardagsaktiviteter för att kunna bli så självständiga som möjligt. Idrott, estetisk verksamhet och kommunikation är också ämnen inom verksamhetsträning. En viktig del handlar om att hitta en fungerande kommunikation, till exempel pekkartor, ögonpekning, bilder och tecken som stöd.

Yrkesträning
Eleverna går på Högbergsskolan och deras olika ämnen handlar om att klara sig själv i samhället på bästa möjliga sätt inför vuxenlivet. På skolan får de förebilder och tränar på samvaron med de andra ungdomarna. Inom ämnet mat och boende tränar de exempelvis på att handla, laga mat och städa. Estetiskt skapande innefattar musik, bild, drama, dans och hantverk. Praktik på tänkbara framtida arbetsplatser är en stor del av utbildningen.

Nationella program
De elever från Ludvika som går ett nationellt gymnasiesärskoleprogram går vanligtvis i Borlänge eller Bollnäs. På Malmenskolan i Grängesberg finns Fordonsprogrammet med transportinriktning.
Programmen i gymnasiesärskolan är alltid fyraåriga och ska omfatta minst 3 600 timmar totalt.