Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som på olika sätt vill arbeta med människor som är i behov av hjälp och stöd. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba inom hälso- och sjukvården, psykiatrin, äldreomsorgen eller med personer som har funktionsnedsättning.

Under din utbildning lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du får kunskap om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vård- och omsorgsprogrammet fokuserar även mycket på etiskt förfarande. Du lär dig om mötet med människor och lär dig förstå vad som är viktigt i bemötandet och hur människor fungerar tillsammans.

Du som elev är ofta med och diskuterar fram hur redovisningen av arbetet ska gå till och får söka information från olika källor under arbetets gång. Upplägget är uppskattat av eleverna, men kräver att du tar mycket eget ansvar för dina studier.

Delar av din utbildning är förlagd som APL där du tillbringar minst 15 veckor på en eller flera arbetsplatser under utbildningen. APL är ett viktigt inslag i utbildningen och ger dig även kontakter som du kan ha nytta av i ditt framtida arbetsliv. Teorin och praktiken är sammanflätade under din studietid och vissa uppgifter löser du under din praktiktid.  

För att få ett vård- och omsorgscollegecertifikat krävs att du har minst godkänt i kurserna på programmet. För att nå dit är det viktigt att du är intresserad av ämnet och är studiemotiverad och målinriktad.

Framtiden ser ljus ut för studenter som utexamineras från Vård- och omsorgsprogrammet. Prognosen visar att det kommer vara brist på vårdutbildade i många orter i framtiden.