Truck A och B

Truck A och B

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter att hantera truckar i kategori A och B samt följer kraven i AFS och TLP 10.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete ska hantera truck av typ A, t. ex. ledstaplare, låglyftande plocktruckar och åktruckar samt truck av typ B, motviktstruck upp till 90 ton, höglyftande åkstaplare, skjutstativstruck, smalgångstruck och fyrvägstruck. Personen ska vara minst 18 år.

Utbildningsdatum
Utbildning för 2021 är planerade enligt nedan:

13 - 15 september (Fullt)
4 - 6 oktober (Fullt)
8 - 10 november (Fullt)
29 november - 1 december

OBS! Beroende på kursdeltagarens kompetens, kan kursen omfatta 1 - 2 dagar extra, för godkännande enligt TLP10. Vid max deltagare, 6 - 8 stycken.

Kurser som är fullbokade kontakta oss för andra datum

Anmäl via formuläret för att boka plats. Ange i formuläret vilket datum du vill anmäla dig till.

OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Innehåll

Moment i utbildningen:

  • Lagstiftning och regelverket TLP 10
  • Trucktyper, konstruktion och tillsatsaggregat
  • Truckens stabilitet
  • Materialhantering och emballage
  • Godshantering
  • Daglig tillsyn
  • Trafik och säkerhet
  • Farligt gods

Upplägg
Utbildningen följer TLP10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Utbildningen är upplagt på 16 timmars teori med skriftligt prov och 24 timmars praktik med uppkörning. Den angivna tidsåtgången för teoridelen är en minimitid, praktiktiden är rekommenderad tid som beror på deltagarens förkunskaper. För de praktiska övningarna och uppkörningen används truck A2 men ger behörighet för truck A1 - A4. För motviktstruck används truck B1 om inget annat överenskommits. För behörighet i annat truckslag inom kategorin B tex. B2, B3, mfl. anges detta vid beställningen så den trucktypen kan används vid praktik och uppkörning. Man kan naturligtvis lägga till fler behörighetsgrupper inom kategori B men då krävs uppkörning för respektive truckslag med ett tillägg på 1 700:-/behörighet.
Deltagarantalet är max 8 deltagare/grupp.

Lärare
Mikael Hellsing, VBU

Lokal
Utbildningen förläggs till VBU, Högbergsskolan hus B i Ludvika. Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarens arbetsplats efter överenskommelse.

Pris
5 400:-/deltagare exkl. moms.

Övrigt
Läromedel ingår. Skyddsskor behövs till de praktiska momenten. Kursen avslutas med en kursutvärdering och kunskapsprov. Deltagare som uppnår godkänd nivå får ett utbildningsbevis som gäller i 5 år, externa företag kan ha interna regelverk.

———————————————————————————————————————

Arbetsmiljölagen 3 kap 3§ “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.

———————————————————————————————————————

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr