Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet ger en mycket bred kompetens som ger stor valfrihet efter avslutad utbildning. Dessutom erbjuder teknikprogrammet ett brett utbud inom konstruktion och webbutveckling samtidigt som det ger möjlighet att bli behörig till de allra flesta ingenjörsutbildningar.

Teknikprogrammet vänder sig till dig som är ambitiös och målmedveten. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom teknik och naturvetenskap på högskolan.

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i bland mycket annat teknik, fysik, kemi och matematik. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. I dag möter man många olika former av teknik i vardagen vilka du har möjlighet att utforska hos oss. Du får prova på allt från maskinteknik till informationsteknik. Matematiken löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Teknikprogrammet är en del av Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar samt att göra dem mer intressanta. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningarna så att det passar industrins framtida behov. Det ger också många fördelar till dig som student hos oss. Ett exempel är garanterat sommarjobb efter det första läsåret och vi erbjuder även en förlängd praktikperiod i årskurs 3.

Teknikprogrammet öppnar vägar till många olika utbildningar och gör dig dessutom eftertraktad på arbetsmarknaden. Några exempel på yrkesområden du kan sikta mot efter din tid på teknikprogrammet är programmerare, webbutvecklare, designer, arkitekt eller konstruktör. Men egentligen är det enklare att räkna upp yrken du inte borde sikta mot efter avslutad utbildning från teknikprogrammet på VBU, just eftersom du kan bli nästan vad som helst. Målsättningen för oss på programmet är att ge varje elev de bästa möjligheterna inför framtiden, oavsett om eleven har en klar bild över sin egen framtid eller inte.