Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Utbildningen behandlar frågor som bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du får också lära dig hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Arbetet sker ofta i diskussioner där vi diskuterar lösningar på samhällsvetenskapliga problem. Du får lära dig att arbeta vetenskapligt - att formulera frågeställningar (frågor) som du besvarar genom att använda vetenskapliga teorier och metoder.

Utbildningen utvecklar din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden. Du ges också möjlighet att uttrycka dig i varierande skriv- och talsituationer.
Utbildningen utvecklar din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Vi arbetar tvärvetenskapligt, där flera ämnen kan bedömas i samma projekt.

Beteendevetenskap ger kunskaper om människors utveckling och samspel. Du får förståelse av människors handlingar som individer och i grupper, organisationer och samhällen.

Medier, information och kommunikation ger kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.

Samhällsvetenskap ger kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du breddar och fördjupar din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

 

Just nu

27 mars
Tyck till om hemsidan!
Har du tips på förbättringar? Hör av dig: 0240-865 46

Bloggen

22 februari
Jobb- & Studiemässa!

Den 15 mars kl. 10-15 anordnas en jobb- och studiemässa i Folkets Hus i Ludvika.

Söker du jobb eller funderar på att plugga vidare?
Då ska du ta chansen att träffa arbetsgivare, universitet, högskolor och yrkeshögskolor för att få massor av information.

I år är Dalarnas YH-anordnare på plats och berättar om en mängd utbildningar bl.a. CNC tekniker, Tandsköterska, Spelutvecklare, Drift- och fastighetstekniker, Trafiklärare  IT-infrastrukturspecialist, Fjäll- och äventyrssledare, Bergarbetare, Kökschet och mycket mer.

På plats som utställare finns även många lokala arbetsgivare.

 

Theres Hedman

Läs mer ›