Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Utbildningen behandlar frågor som bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du får också lära dig hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Arbetet sker ofta i diskussioner där vi diskuterar lösningar på samhällsvetenskapliga problem. Du får lära dig att arbeta vetenskapligt - att formulera frågeställningar (frågor) som du besvarar genom att använda vetenskapliga teorier och metoder.

Utbildningen utvecklar din förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden. Du ges också möjlighet att uttrycka dig i varierande skriv- och talsituationer.
Utbildningen utvecklar din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Vi arbetar tvärvetenskapligt, där flera ämnen kan bedömas i samma projekt.

Beteendevetenskap ger kunskaper om människors utveckling och samspel. Du får förståelse av människors handlingar som individer och i grupper, organisationer och samhällen.

Medier, information och kommunikation ger kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.

Samhällsvetenskap ger kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du breddar och fördjupar din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

 

Just nu

27 mars
Tyck till om hemsidan!
Har du tips på förbättringar? Hör av dig: 0240-865 46

Bloggen

12 januari
Start på vuxenutbildningen!

På måndag så startar kurserna på den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Uppropet är i Aulan klockan 14. På uppropet så informeras om:

  • Schemat för första veckan
  • Schemat som startar vecka 4
  • Vklass
  • Policys och planer
  • Lärarpresentationer
  • och en massa annat bra att veta när man studerar hos oss.

Resten av veckan består av kursintroduktioner, utbildning av Vklass och digitala verktyg. Under torsdagen så anordnas till exempel utbildningen 72 timmar för de studerande på gymnasieldelen. Den utbildningen anordnas av Civilförsvaret.

Ordinarie schema sätter i gång vecka 4.

Har du inte sökt men är sugen på att läsa någon/några kurser hos oss? Ansök här.

Är du osäker på vad du behöver så kontakta vår studie- och yrkesvägledare Annett Myhrman.

 

//Välkomna till vårterminen önskar vi lärare på grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen!

Läs mer ›