Sågutbildning

Sågutbildning

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter att hantera stationära sågar av olika modeller.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete hanterar sågar av typ kapsågar, radialsågar och bandsågar.

Utbildningsdatum
Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller mail: uppdrag@vbu.ludvika.se så planerar vi in ett utbildningstillfälle som passar er.
OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras hela avgiften.

Innehåll
Deltagarna lär sig att jobba effektivt med fokus på säkerhet. Därmed ökar produktiviteten samtidigt som risken för skador hos människor och material minskar.

Moment i utbildningen:
Lagstiftning och regelverk
Risker och säkerhet
Maskintyper
Sågning och sågteknik
Skötsel och underhåll
Praktiska övningar
Riskanalys  och maskincheklistor

Upplägg
Utbildningen är upplagt på 4 timmars teori och praktik och omfattar olika maskintyper. Deltagarantalet är max 8 deltagare/grupp.

Lärare
Mikael Hellsing, VBU

Kurslokal
Utbildningen arrangeras vid deltagarens företag eller annan plats efter överenskommelse.

Pris
2 600:-/ deltagare

Övrigt
Utbildningsmatriall ingår. Skyddsskor behövs vid de praktiska övningarna.
Kursen avslutas med kursutvärdering. Deltagare får ett utbildningsintyg.

Arbetsmiljölagen 3 kap 3§ “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.

———————————————————————————————————————

VBU dokumenterar sedan 2012 alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsintyg om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år.