Regler och avgifter

Regler och avgifter

Tillgänglighet

Kulturskolan följer grundskolans läsår och terminer.

Vokal- och instrumentalundervisningen sker i huvudsak på elevens egen skola. Övrig verksamhet sker i våra lokaler i Ludvika och Smedjebacken.
Vår dans- och teaterverksamhet sker på Högbergsskolan (VBU) i Ludvika och i olika lokaler i Smedjebacken.

Anmälan

Anmälan görs via ifylld anmälningsblankett eller via webben. På vissa ämnen kan det vara kö. Anmälan kan göras när som helst under året.

Instrumenthyra

Som elev på Kulturskolan kan du hyra stråk- och blåsinstrument samt gitarr och elbas.
Hyra och kvittering av instrument sker via Kulturskolans lärare av vårdnadshavaren. Du som hyr ansvarar själv för att instrumentet är försäkrat under hyrperioden.
För mer information, tala med din lärare eller kontakta Kulturskolans expedition.

Elevgaranti

För avgiften du betalar erbjuder Kulturskolan 25 lärarledda tillfällen per läsår. Kulturskolan ersätter inte lektioner som uteblir på grund av elevens frånvaro.

Sjukfrånvaro

Anmälan om sjukfrånvaro ska göras per telefon till respektive lärare eller till
skolans expedition på telefon: 0240-864 29.

Avanmälan

Avanmälan efter tredje lektionen innebär full terminsavgift — oavsett om du avbryter mitt i terminen eller deltar oregelbundet. Samma princip gäller för instrumenthyra.

Terminsavgifter

Ämnesavgift; 100 kr. Instrumenthyra; f n 0 kr. Vuxenavgift 1200 kr.