Personbilsteknik

Personbilsteknik

Fordons- och transportprogrammets inriktning personbilsteknik är på VBU utformat som en lärlingsutbildning. Här får du mycket kontakt med arbetslivet under utbildningen.

Du som väljer fordons- och transportprogrammets inriktning personbilsteknik får kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Utbildningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker. Under utbildningen får du arbeta med många skilda uppgifter i verksamheten, från att ta emot en bil från en kund till att lämna över den efter reparationen.

Inriktningen är upplagd som en lärlingsutbildning, det innebär att minst hälften av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Under det arbetsplatsförlagda lärandet har du en handledare, som har ett nära samarbete med din lärare på skolan. Det är ni tre tillsammans - du, din handledare och din lärare - som ser till att alla kursmål och uppgifter som hör till inriktningen finns med i din utbildning.

Att vara bilmekaniker handlar inte enbart om att utföra själva reparationen. Du får också träna på att kommunicera med kunden på ett bra sätt. Bilar av idag innehåller mycket elektronik och datorer, och som bilmekaniker får du därför träna på att läsa manualer och elscheman och att med hjälp av datorer göra felsökningar i olika system på bilen.

De gymnasiegemensamma ämnena och teoridelarna av karaktärsämnena läser du på skolan. Tack vare det nära samarbetet med arbetsplatsen kan teori och praktik följas åt. Mekaniker ska ofta provköra bilen före och efter reparation. Därför ingår ett antal körlektioner samt teoriprov och en uppkörning.

Just nu

27 mars
Tyck till om hemsidan!
Har du tips på förbättringar? Hör av dig: 0240-865 46

Bloggen

12 januari
Start på vuxenutbildningen!

På måndag så startar kurserna på den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Uppropet är i Aulan klockan 14. På uppropet så informeras om:

  • Schemat för första veckan
  • Schemat som startar vecka 4
  • Vklass
  • Policys och planer
  • Lärarpresentationer
  • och en massa annat bra att veta när man studerar hos oss.

Resten av veckan består av kursintroduktioner, utbildning av Vklass och digitala verktyg. Under torsdagen så anordnas till exempel utbildningen 72 timmar för de studerande på gymnasieldelen. Den utbildningen anordnas av Civilförsvaret.

Ordinarie schema sätter i gång vecka 4.

Har du inte sökt men är sugen på att läsa någon/några kurser hos oss? Ansök här.

Är du osäker på vad du behöver så kontakta vår studie- och yrkesvägledare Annett Myhrman.

 

//Välkomna till vårterminen önskar vi lärare på grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen!

Läs mer ›