Personbilsteknik lärling

Personbilsteknik lärling

Fordons- och transportprogrammets inriktning personbilsteknik är på VBU utformat som en lärlingsutbildning. Här får du mycket kontakt med arbetslivet under utbildningen.

Du som väljer fordons- och transportprogrammets inriktning personbilsteknik får kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Utbildningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker. Under utbildningen får du arbeta med många skilda uppgifter i verksamheten, från att ta emot en bil från en kund till att lämna över den efter reparationen.

Inriktningen är upplagd som en lärlingsutbildning, det innebär att minst hälften av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Under det arbetsplatsförlagda lärandet har du en handledare, som har ett nära samarbete med din lärare på skolan. Det är ni tre tillsammans - du, din handledare och din lärare - som ser till att alla kursmål och uppgifter som hör till inriktningen finns med i din utbildning.

Att vara bilmekaniker handlar inte enbart om att utföra själva reparationen. Du får också träna på att kommunicera med kunden på ett bra sätt. Bilar av idag innehåller mycket elektronik och datorer, och som bilmekaniker får du därför träna på att läsa manualer och elscheman och att med hjälp av datorer göra felsökningar i olika system på bilen.

De gymnasiegemensamma ämnena och teoridelarna av karaktärsämnena läser du på skolan. Tack vare det nära samarbetet med arbetsplatsen kan teori och praktik följas åt. Mekaniker ska ofta provköra bilen före och efter reparation. Därför ingår ett antal körlektioner samt teoriprov och en uppkörning.