Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Vill du bli ingenjör, lärare, läkare, biolog, kriminolog, kemist eller veterinär? Eller vill du ha en bred grund för att ha stora valmöjligheter senare? Efter naturvetenskapsprogrammet har du behörighet till de flesta högskoleutbildningarna.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning som öppnar många dörrar till framtida studier på högskolorna. Idag är det för få som utbildar sig inom naturvetenskap och teknik i landet och tillsammans med en vidareutbildning på högskola eller universitet finns stora chanser på arbetsmarknaden – såväl i Sverige som utomlands.

En viktig del av utbildningen är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt – att lära sig se samband inom och mellan olika ämnen och mellan teori och verklighet. Under laborationer och fältstudier får du utveckla din förmåga att göra iakttagelser samt att tolka och redovisa resultat.

Utbildningen genomsyras av matematik, både som eget ämne men även som ett hjälpmedel inom andra ämnesområden. Under de första två åren läser alla elever enligt ett gemensamt schema. Då får du också grunderna i fysik, kemi, biologi, idrott, engelska, samhällskunskap, historia och svenska. I år tre får du fördjupa dina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena. Då kan ditt intresse få styra en del av det du kommer att läsa. 

Vi arbetar ofta ämnesintegrerat, vilket betyder att om du till exempel skriver en laborationsrapport efter ett arbete i biologi, så kan den även bedömas i ämnet svenska. Genom ämnessamarbeten får du en bättre bild av hur saker och ting hänger ihop och behöver inte arbeta dubbelt.

Programmet har investerat i toppmodern laboratorieutrustning i fysik, biologi och kemi. Det gör att datorn kan användas som ett smidigt hjälpmedel när du gör experiment. I kemi kan du till exempel mäta kopparhalten i dricksvattnet med en avancerad mätteknik (AAS). I fysik finns möjlighet att studera radioaktivt sönderfall. I biologin kan du studera mikroorganismer och celler med moderna mikroskop.

Skolan har ett ”naturcentrum” eller ”landskapslaboratorium” en bit utanför Ludvika. Där får du möjlighet att praktiskt tillämpa det du lärt dig teoretiskt inne på skolan.

Under de tre åren får du åka på intressanta utflykter (exkursioner), göra studiebesök och kanske till och med åka iväg på en vecka i fält någonstans i Sveriges spännande natur.

Programmet har sedan länge bra kontakter med många olika företag och institutioner, både inom regionen och nationellt.

 

Just nu

27 mars
Tyck till om hemsidan!
Har du tips på förbättringar? Hör av dig: 0240-865 46

Bloggen

12 januari
Start på vuxenutbildningen!

På måndag så startar kurserna på den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Uppropet är i Aulan klockan 14. På uppropet så informeras om:

  • Schemat för första veckan
  • Schemat som startar vecka 4
  • Vklass
  • Policys och planer
  • Lärarpresentationer
  • och en massa annat bra att veta när man studerar hos oss.

Resten av veckan består av kursintroduktioner, utbildning av Vklass och digitala verktyg. Under torsdagen så anordnas till exempel utbildningen 72 timmar för de studerande på gymnasieldelen. Den utbildningen anordnas av Civilförsvaret.

Ordinarie schema sätter i gång vecka 4.

Har du inte sökt men är sugen på att läsa någon/några kurser hos oss? Ansök här.

Är du osäker på vad du behöver så kontakta vår studie- och yrkesvägledare Annett Myhrman.

 

//Välkomna till vårterminen önskar vi lärare på grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen!

Läs mer ›