Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Vill du bli ingenjör, lärare, läkare, biolog, kriminolog, kemist eller veterinär? Eller vill du ha en bred grund för att ha stora valmöjligheter senare? Efter naturvetenskapsprogrammet har du behörighet till de flesta högskoleutbildningarna.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning som öppnar många dörrar till framtida studier på högskolorna. Idag är det för få som utbildar sig inom naturvetenskap och teknik i landet och tillsammans med en vidareutbildning på högskola eller universitet finns stora chanser på arbetsmarknaden – såväl i Sverige som utomlands.

En viktig del av utbildningen är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt – att lära sig se samband inom och mellan olika ämnen och mellan teori och verklighet. Under laborationer och fältstudier får du utveckla din förmåga att göra iakttagelser samt att tolka och redovisa resultat.

Utbildningen genomsyras av matematik, både som eget ämne men även som ett hjälpmedel inom andra ämnesområden. Under de första två åren läser alla elever enligt ett gemensamt schema. Då får du också grunderna i fysik, kemi, biologi, idrott, engelska, samhällskunskap, historia och svenska. I år tre får du fördjupa dina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena. Då kan ditt intresse få styra en del av det du kommer att läsa. 

Vi arbetar ofta ämnesintegrerat, vilket betyder att om du till exempel skriver en laborationsrapport efter ett arbete i biologi, så kan den även bedömas i ämnet svenska. Genom ämnessamarbeten får du en bättre bild av hur saker och ting hänger ihop och behöver inte arbeta dubbelt.

Programmet har investerat i toppmodern laboratorieutrustning i fysik, biologi och kemi. Det gör att datorn kan användas som ett smidigt hjälpmedel när du gör experiment. I kemi kan du till exempel mäta kopparhalten i dricksvattnet med en avancerad mätteknik (AAS). I fysik finns möjlighet att studera radioaktivt sönderfall. I biologin kan du studera mikroorganismer och celler med moderna mikroskop.

Skolan har ett ”naturcentrum” eller ”landskapslaboratorium” en bit utanför Ludvika. Där får du möjlighet att praktiskt tillämpa det du lärt dig teoretiskt inne på skolan.

Under de tre åren får du åka på intressanta utflykter (exkursioner), göra studiebesök och kanske till och med åka iväg på en vecka i fält någonstans i Sveriges spännande natur.

Programmet har sedan länge bra kontakter med många olika företag och institutioner, både inom regionen och nationellt.

 

Just nu

27 mars
Tyck till om hemsidan!
Har du tips på förbättringar? Hör av dig: 0240-865 46

Bloggen

22 februari
Jobb- & Studiemässa!

Den 15 mars kl. 10-15 anordnas en jobb- och studiemässa i Folkets Hus i Ludvika.

Söker du jobb eller funderar på att plugga vidare?
Då ska du ta chansen att träffa arbetsgivare, universitet, högskolor och yrkeshögskolor för att få massor av information.

I år är Dalarnas YH-anordnare på plats och berättar om en mängd utbildningar bl.a. CNC tekniker, Tandsköterska, Spelutvecklare, Drift- och fastighetstekniker, Trafiklärare  IT-infrastrukturspecialist, Fjäll- och äventyrssledare, Bergarbetare, Kökschet och mycket mer.

På plats som utställare finns även många lokala arbetsgivare.

 

Theres Hedman

Läs mer ›