Musik

Musik

Börja att sjunga eller spela ett instrument hos oss.

På Kulturskolan finns ämnen att välja bland. Du får utveckla dina musikaliska färdigheter genom lust och glädje.
Vår vokal- och instrumentalundervisning sker enskilt eller i grupp med repertoar från förr till nu. Tillsammans med pedagogen anpassas undervisningen efter ditt behov och önskemål.
Undervisningen är i huvudsak förlagd under skoltid på din skola. Övrig undervisning sker på eftermiddags- eller kvällstid i våra egna lokaler i Ludvika och Smedjebacken.
Tänk på att vissa musikämnen kan vara mer populära än andra. Det kan där för vara lättare att få en plats om du anmäler dig till flera ämnen.

Blåsinstrument från åk 3
Blåsinstrumenten är indelade i två grupper, brass och träblås-instrument. Här erbjuds du orkesterspel redan från början.

Brassinstrument
Trumpet, Kornett, Valthorn, Trombone, Baryton, Tuba

Träblåsinstrument
Blockflöjt, Tvärflöjt, Oboe, Klarinett, Saxofon, Fagott

Stråkinstrument från åk 3
När du väljer ett stråkinstrument erbjuds du både en individuell lektion och ordesterspel från början. Alla stråkinstrumenten finns i olika storlekar och du får hyra instrument av Kulturskolan tills du har vuxit i ett fullstort instrument.
Stråkinstrumenten är Fiol, Altfiol, Cello, Kontrabas

Suzukiundervisning - fiol och cello 5-8 år
Från fem års ålder kan barn medverka i vår Suzukiundervisning på fiol och cello. Suzukimetoden innebär bland annat att eleverna får två speltillfällen i veckan- en individuell lektion och en grupplektion tillsammans med en förälder eller en annan vuxen. Höstterminen inleds med en föräldrakurs där föräldrarna får lära sig grunderna i fiol-  resp. cellospel och Suzukis filosofi.

Gitarr från åk 3
Gitarren är ett instrument som erbjuder många möjligheter, allt från klassisk musik till poplåtar. Du får lära dig melodispel, ackord, noter och tabulatur

Du erbjuds möjlighet att spela i en ensemble.

Elgitarr från åk 5
Elgitarr är ett instrument där du får lära dig kompa, spela melodi och solo inom pop, rock, blues och jazz. Det finns även möjlighet att spela i rock och popband. Undervisningen förutsätter tillgång till eget instrument.

Elbas från åk 3
Du får lära dig basens toner, noter och basspel i olika stilar. Du erbjuds även möjlighet till samspel i orkester eller rock och popgrupp.

Piano från åk 3
Piano är ett instrument som ensamt kan låta som en hel orkester eftersom man kan spela flera toner samtidigt. Vi provar oss fram genom olika stilar och genrer, ackord och notspel.
Börjar du spela som 6 – 8 åring spelar du i pianoleksgrupp.  Från årskurs 3 spelar du enskilt eller i grupp. Vi har även tangentorkester där pianister spelar tillsammans, vilket gynnar samspel och glädjen att spela tillsammans.

Ensemble- och orkesterspel
Ensemble- och orkesterspel är en viktig och prioriterad basverksamhet på vår skola. Alla våra instrumentalelever kan delta. Förutom glädjen att spela med andra, utvecklas du musikaliskt genom gruppspel. Det finns ett brett utbud av grupper och genrer att välja bland.
Ensemble- och orkesterspel ingår i kostnaden för skolans vokal- och instrumentalelever, vilket innebär att du får flera undervisningstillfällen per vecka — på ditt valda instrument genom att delta i ensemble/orkester.

Verksamheterna är förlagda till eftermiddags- eller kvällstid i våra egna lokaler i Ludvika eller Smedjebacken.

Dans/Musiklek 4-5 år
Här leker vi och har roligt tillsammans med musik, sång och rörelse. Det utvecklar språket, fin- och grovmotoriken, jaguppfattningen och självklart den musikaliska färdigheten. I varje grupp deltar ca. 15 barn som leds av två pedagoger. Vi träffas tolv gånger per termin.

Körsång från 7 år
Körsång är ett härligt och kreativt sätt att umgås och skapa tillsammans med andra, samtidigt som man får utveckla den individuella rösten. På Kulturskolan finns det flera körer som är indelade efter ålder. I samtliga körer arbetar vi med grundläggande sångteknik, stämsång och musikaliskt uttryck inom olika genrer och stilar. Under läsåret ingår flera framträdanden på konserter.

Solosång från åk 7
Rösten är ett fantastiskt och uttrycksfullt instrument som alla har tillgång till och kan utveckla! På sånglektionerna får du bl.a. möjlighet att jobba med din andningsteknik, tonbildning, mikrofonteknik, inlevelse och ditt musikaliska uttryck. Du får även prova på olika genrer och stilar som t.ex. pop, visor, musikal, klassiskt och jazz. Undervisningen utgår från ditt eget intresse i kombination med personlig coachning från läraren. Som sångelev ges du även möjlighet att framträda som solist på konserter.

Slagverk från åk 3
Slagverk är samlingsnamnet för alla instrument som ingår i de flesta musikstilar samt ensemblespel i slagverksgrupp, t ex Trumset, Pukor, Congas, Tamburin, Marimba, Xylofon.
På Kulturskolan lär du dig grunderna och tekniken alla slagverkare/ trummisar bör känna till.Termin 2 bör eleven ha tillgång till digitalt eller akustiskt trumset.