Kulturskolans samarbeten

Kulturskolans samarbeten

Kulturskolan har ett brett verksamhetsområde med många olika samarbetspartners.
Förutom ämneskurser i musik, dans, teater och digitalt skapande samt ensembleverksamhet genomför vi ett stort antal föreställningar varje år. Vi arbetar i projekt och har flera samarbetspartners så som skolor, förskolor, andra kulturskolor, kyrkan, orkestrar och andra kulturaktörer.

Medlemskap i föräldraföreningen

När ditt barn börjar hos oss blir du som vårdnadshavare automatiskt medlem i Kulturskolans föräldraföreningar Tuban.
Föräldraföreningens stöd är viktigt för oss och våra elever vid exempelvis konserter, läger och resor.

Kom och var med i styrelsen för en av föreningarna. Då kan du delta mer aktivt och samtidigt få en större kunskap om Kulturskolans verksamhet. Du är varmt välkommen att kontakta Kulturskolans expedition eller någon i styrelsen för mer information.

Föreställningar och konserter

En viktig del av Kulturskolans verksamhet är konserter och föreställningar. Det är en bra träning för eleverna att få stå på scenen och det är roligt för föräldrar och andra att se något av resultatet av verksamheten.

Skolnära projekt

I vårt uppdrag ingår att genomföra kulturprojekt i förskola och skola. Syftet är att väcka barn och ungas nyfikenhet och lust genom att möta kulturens olika uttryck. Projekten kan vara temabaserade, ämnesinriktade eller en blandning av de båda. De sker i nära samarbete med den enskilda skolan som kortare eller längre projekt.

Hör av dig till oss, så berättar vi mer!

Länk till Kulturskolerådet