Kulturskolans betalningsvillkor

Kulturskolans betalningsvillkor

Nivån på Kulturskolans avgifter beslutas av kommunfullmäktige i Ludvika. Fakturan skickas ut en gång per termin, vanligtvis 1-2 månader efter terminsstarten. Kulturskolan följer den policy för fakturahantering som gäller för Ludvika kommun.

Debitering

Vid debitering anges förfallodag på fakturor enligt avtal. Om avtal saknas, anges datum 32 dagar räknat från avsändningsdag som förfallodag.

Påminnelse

En påminnelse skickas ca 7 dagar efter förfallodag. Lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr debiteras.

Ränta och avgifter

Obetald dröjsmålsränta debiteras på nästa räkning eller på separat räntefaktura. Detta gäller fakturor som betalats för sent och inte skickats till inkassobolag.

Avbetalningsplan

Avbetalningsplan skall kunna beviljas. Lagstadgad avgift för denna debiteras.

Samarbete med inkassobolag

Obetalda fakturor skickas ca 10 dagar efter påminnelse till inkassobolag för vidare kravverksamhet enligt avtal med inkassobolag.

Bokföringsmässig avskrivning

Fordringar överförda till långtidsbevakning hos inkassobolag, eller ett år gamla fordringar avskrivs bokföringsmässigt. Kravverksamheten upphör ej.

Avstängning från undervisningen

Obetalda terminsavgifter leder till att eleven avstängs från undervisningen. Ett brev om en förestående avstängning skickas ut 1-2 veckor innan avstängningen verkställs. Eleven förlorar sin undervisningsplats och någon annan elev från kölistan får platsen. Om skulden betalas efter en avstängning, kan eleven alltså inte garanteras att återfå platsen.