Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Inte behörig att söka? Om du inte är behörig att söka till ett nationellt program erbjuds du att delta i något av de tre introduktionsprogram som finns, anpassat efter dina behov.

Målet med introduktionsprogrammet är att du ska kunna börja på ett nationellt program eller att du ska bli rustad för att söka ett arbete. Din introduktion kan också ha som mål att du ska kunna söka någon annan utbildning. Varje elev är med och utformar sin egen

individuella studieplan som ligger till grund för utbildningen och normalt läser man på heltid. Vissa introduktionsprogram kan du söka medan andra erbjuds till den som har behovet.
Läs mer om Introduktionsprogrammet under fliken Fakta.