Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Inte behörig att söka? Om du inte är behörig att söka till ett nationellt program erbjuds du att delta i något av dem fem introduktionsprogram som finns, anpassat efter dina behov.

Målet med introduktionsprogrammet är att du ska kunna börja på ett nationellt program eller att du ska bli rustad för att söka ett arbete. Din introduktion kan också ha som mål att du ska kunna söka någon annan utbildning. Varje elev är med och utformar sin egen individuella studieplan som ligger till grund för utbildningen och normalt läser man på heltid. Vissa introduktionsprogram kan du söka medan andra erbjuds till den som har behovet.
Läs mer om Introduktionsprogrammet under fliken Fakta.

Just nu

27 mars
Tyck till om hemsidan!
Har du tips på förbättringar? Hör av dig: 0240-865 46

Bloggen

12 januari
Start på vuxenutbildningen!

På måndag så startar kurserna på den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Uppropet är i Aulan klockan 14. På uppropet så informeras om:

  • Schemat för första veckan
  • Schemat som startar vecka 4
  • Vklass
  • Policys och planer
  • Lärarpresentationer
  • och en massa annat bra att veta när man studerar hos oss.

Resten av veckan består av kursintroduktioner, utbildning av Vklass och digitala verktyg. Under torsdagen så anordnas till exempel utbildningen 72 timmar för de studerande på gymnasieldelen. Den utbildningen anordnas av Civilförsvaret.

Ordinarie schema sätter i gång vecka 4.

Har du inte sökt men är sugen på att läsa någon/några kurser hos oss? Ansök här.

Är du osäker på vad du behöver så kontakta vår studie- och yrkesvägledare Annett Myhrman.

 

//Välkomna till vårterminen önskar vi lärare på grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen!

Läs mer ›