IMFlex

IMFlex

En grupp att växa i - med sikte på framtiden!

Vad består flexibiliteten i?

•       Större vuxentäthet
•       Särskilt utvecklad pedagogisk miljö med fokus på tydliggörande pedagogik. Samarbete med SPSM – SpecialPedagogiska SkolMyndigheten
•       Samma lokaler under skoldagen
•       Anpassat schema mot förmiddags- eller eftermiddagsstudier
•       Anpassat schema med möjlighet till kombination med praktik
•       Möjlighet att få läsa upp behörighet ända till det år man fyller 19 år
•       Socialt stöd i form av socialpedagog samt elevcoacher

Skolfärdighetstrappan

•       Nivå 1 Komma till skolan
•       Nivå 2 Komma i tid till skolan och fullgöra det planerade och anpassade tidsschemat
•       Nivå 3 Klara en hel skoldag/vecka
•       Nivå 4 Nationellt program

Nätverka för en helhet

•       På IMFlex har vi som mål att samverka med aktörer utanför skolarenan för att eleverna ska ha en bra helhet i sin vardag
•       Vi vill nätverka med LSS, Socialtjänst, Barn-och ungdomshabiliteringen, Barn-och ungdompsykiatrin samt AME, AF och andra viktiga partners (ex. praktikplatser)
•       Vi använder oss av SIP – Samlad Individuell Plan som mötesform
•       Vi verkar för en tät och öppen dialog med vårdnadshavare

För att få mer information om IMFlex, var snäll och kontakta Erik Norgren eller Susanne Axelsson. Du kan också läsa mer här.