IMFlex

IMFlex

En grupp att växa i - med sikte på framtiden!

Vad består flexibiliteten i?

•       Större vuxentäthet
•       Särskilt utvecklad pedagogisk miljö med fokus på tydliggörande pedagogik. Samarbete med SPSM – SpecialPedagogiska SkolMyndigheten
•       Samma lokaler under skoldagen
•       Anpassat schema mot förmiddags- eller eftermiddagsstudier
•       Anpassat schema med möjlighet till kombination med praktik
•       Möjlighet att få läsa upp behörighet ända till det år man fyller 19 år
•       Socialt stöd i form av socialpedagog samt elevcoacher

Skolfärdighetstrappan

•       Nivå 1 Komma till skolan
•       Nivå 2 Komma i tid till skolan och fullgöra det planerade och anpassade tidsschemat
•       Nivå 3 Klara en hel skoldag/vecka
•       Nivå 4 Nationellt program

Nätverka för en helhet

•       På IMFlex har vi som mål att samverka med aktörer utanför skolarenan för att eleverna ska ha en bra helhet i sin vardag
•       Vi vill nätverka med LSS, Socialtjänst, Barn-och ungdomshabiliteringen, Barn-och ungdompsykiatrin samt AME, AF och andra viktiga partners (ex. praktikplatser)
•       Vi använder oss av SIP – Samlad Individuell Plan som mötesform
•       Vi verkar för en tät och öppen dialog med vårdnadshavare

För att få mer information om IMFlex, var snäll och kontakta Susanne Axelsson. Du kan också läsa mer här.