Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning

Den som utför arbete på hög höjd måste kunna förebygga fallrisker. Finns det inga skyddsräcken eller annan fallskyddsutrustning ska personlig fallskyddsutrustning (PFU) användas. Hur den ska vara utformad regleras av lagar, föreskrifter och standarder såsom AFS föreskrifter och EU-direktivet, BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med fallskydd och som, direkt eller indirekt, ansvarar för, planerar, monterar eller hanterar fallskydd.

Utbildningsdatum
Utbildning för 2021 är planerade enligt nedan:

31 augusti (Fullt)
21 september (Fullt)
26 oktober
16 november
7 december

Anmäl dig via formuläret för att boka plats. Ange i formuläret vilket datum du vill anmäla dig till.

OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Om ni är en grupp och datumen ovan inte passar så finns det möjlighet att arrangera utbildningen vid ett annat tillfälle. Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller via mail:uppdrag@vbu.ludvika.se för att hitta ett lämpligt tillfälle.

Innehåll

·       Fallskydd
·       Grundläggande PFU och produktkategorier
·       Räddningsplan och evakuering
·       Skötsel, förvaring och underhåll
·       Produktkategorier
·       Planering och riskbedömning
·       Arbetsmiljölagen, föreskrifter och standarder
·       Skyldigheter arbetsgivare/arbetstagare
·       Praktiska övningar och teoriprov

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 "Användning av lyftanordningar och arbetsredskap" som fastställer arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på användning av utrustning och EU-direktivet, BS 8454:2006 Arbete på höjd och räddning.
Utbildningen är upplagd på 6 timmar med teori och praktiska moment. Deltagarantalet är max 8 deltagare/grupp.

Lärare
Mikael Hellsing, VBU

Lokal
Utbildningen sker på VBU, Högbergsskolan hus B i Ludvika. Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.

Pris
2 750:-/deltagare exkl. moms.

Övrigt
Efter avslutad utbildning erhåller deltagare ett utbildningsbevis på svenska och engelska. Förmiddagsfika och lunch ingår i priset.

Skyddsskor behövs till de praktiska momenten.