Elteknik

Elteknik

El- och energiprogrammets inriktning elteknik passar dig som är intresserad av teknik och vill jobba med ett serviceinriktat yrke. Här blandas teori med praktik för att på bästa sätt förbereda dig för yrkeslivet.

Du lär dig att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm, samt TV- och datanät. Inriktningen ger möjlighet till jobb som exempelvis installationselektriker, industrielektriker eller larmtekniker.

Från den allra första dagen på programmet startar din omvandling till yrkesman. Utbildningen består av ett antal kursmål som ska betygsättas efter att du klarat av dem. Många av dessa kursmål ingår i dina APL-perioder. Under tiden har du och dina lärare full kontroll på att du klarat av alla moment som ska ingå i utbildningen.

I vissa sammanhang integreras de traditionella ämnena i undervisningen – matematik och ellära hör ihop, svenskan finns exempelvis med i rapportskrivning och engelska är aktuellt när du ska läsa instruktioner och manualer.

Genom hela din utbildning får du träna på problemlösning, att tänka själv och att hitta egna vägar till hur uppgifter ska lösas. De teoretiska kunskaperna kompletteras av mycket praktiskt arbete för att dina kunskaper ska bli bestående och vara aktuella i ditt kommande yrkesliv.

 

Just nu

27 mars
Tyck till om hemsidan!
Har du tips på förbättringar? Hör av dig: 0240-865 46

Bloggen

12 januari
Start på vuxenutbildningen!

På måndag så startar kurserna på den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Uppropet är i Aulan klockan 14. På uppropet så informeras om:

  • Schemat för första veckan
  • Schemat som startar vecka 4
  • Vklass
  • Policys och planer
  • Lärarpresentationer
  • och en massa annat bra att veta när man studerar hos oss.

Resten av veckan består av kursintroduktioner, utbildning av Vklass och digitala verktyg. Under torsdagen så anordnas till exempel utbildningen 72 timmar för de studerande på gymnasieldelen. Den utbildningen anordnas av Civilförsvaret.

Ordinarie schema sätter i gång vecka 4.

Har du inte sökt men är sugen på att läsa någon/några kurser hos oss? Ansök här.

Är du osäker på vad du behöver så kontakta vår studie- och yrkesvägledare Annett Myhrman.

 

//Välkomna till vårterminen önskar vi lärare på grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen!

Läs mer ›