Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet passar för dig som vill läsa vidare på högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Under utbildningen tränar du upp ett vetenskapligt förhållningssätt genom att söka, värdera, analysera och dra slutsatser av material från olika källor. Att använda modern teknik är en självklarhet. När det blir dags att dra slutsatser får du öva på att göra det ur olika perspektiv. Du får träna på att arbeta självständigt.

Du får ofta öppna arbetsuppgifter som tränar upp din kreativitet och du får också tillfällen att utveckla ditt sinne för att tänka som en entreprenör.

Under ett läsår driver du ett eget företag inom Ung Företagsamhet som innebär att du startar, driver och avvecklar företaget. Ibland får du uppgifter som egentligen är uppdrag från näringslivet och organisationer utanför skolan.  I årskurs tre får du inom ekonomiinriktningen möjlighet att gå ut på praktik.

Programmet arbetar med ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Det betyder att det ibland kommer att vara samarbete mellan olika ämnen och kurser.

Gymnasieekonom

På VBU-gymnasiets ekonomiprogram utbildas du till diplomerad gymnasiekonom. Det innebär att du garanteras en utbildning som sätter ekonomi i fokus. Efter examen kan du arbeta som ekonomiassistent, redovisningsassistent, kundansvarig osv. Du blir både mer attraktiv på arbetsmarknaden och förberedd för fortsatta ekonomistudier.