Direktupphandling

Direktupphandling

Huvuddelen av VBUs upphandlingar sker via UpphandlingsCenter som är en gemensam organisation för Falu, Hedemora, Ludvika, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner.

UpphandlingsCenter ansvarar för all upphandling med undantag för direktupphandlingar som VBU ansvarar för själv. Direktupphandlingar tillämpas vid s k lågt värde enligt vad som framgår av lagen om offentlig upphandling, vid synnerliga skäl eller om förutsättningar för upphandling utan föregående annonsering är uppfyllda.

Vid direktupphandling ställs frågan till minst tre leverantörer via e-post, telefon eller besök med hänsyn till konkurrensläget och upphandlingens värde. En direktupphandling med ett värde överstigande 100 000 kr annonseras även på hemsidan.


Pågående direktupphandlingar över 100 000 kr