Digitalt skapande

Digitalt skapande

Digitalt skapande är ett ganska nytt ämne inom Kulturskolan.

Med datorn som redskap jobbar eleverna med att skapa egen musik och film. Man får vara med om hela processen från idé till färdig musik och film. Kulturskolan har egna bärbara datorer som används i undervisningen, som sker i mindre grupper.