Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Är du intresserad av att jobba i byggbranschen? Bygg- och anläggningsprogrammet på Malmenskolan i Grängesberg ger dig möjlighet att arbeta som snickare, murare eller anläggningsförare.

Under det första året på bygg- och anläggningsprogrammet får du tillfälle att prova dig fram och testa olika arbetsuppgifter inom olika yrkeskategorier. Du får grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i arbetet med att bygga hus, vägar och anläggningar samt reparationer och underhåll. Efter första året väljer du inriktning och programfördjupning mot det du är mest intresserad av. Murning, träarbete eller anläggningsförare. De som väljer att läsa anläggningsfordoninriktningen får möjlighet att ta förarbevis för hjullastare och grävmaskin. De får även möjlighet att ta körkort för personbil på skoltid.

Oavsett vilken inriktning du väljer är de praktiska inslagen i utbildningen viktiga.

Du som väljer träarbete får bygga en friggebod – från start med materialåtgång och ritningslära till färdig friggebod.

murarfördjupningen får man lära sig olika moment som fasadmurning, lecamurning, putsning, murning av skorstenar och öppna spisar, kakel- och klinkerläggning samt listdragning.

Eleverna på anläggningsfordoninriktningen lär sig att med hjullastare och grävmaskin utföra olika arbetsuppgifter som schaktning och vägbyggnad. B-körkortsutbildningen ingår i kurser som eleverna läser i årskurs 2.

Malmenskolan är en liten skola med en familjär stämning och nära kontakt mellan elever och personalen.