Barnskötarutbildning

Barnskötarutbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskoleåldern. 

Du kommer att lära om barns utveckling, hur olika miljöer påverkar barnets lärande och hur du som pedagog kan ge barnet trygghet, glädje och stimulans som leder till utveckling och lärande. 

Utbildningen är på ett år och innehåller ca  8 veckors praktik.

Behörighetskrav: svenska på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Kurskostnad: Läromedel

Lokal: D-huset på Högbergsskolan i Ludvika

Studiestöd: Kontakta CSN 0771-27 60 00 för information om studiemedel.

Antagningen för år 2018 är nu avslutad. 

 

Utbildningens kurser

Kurser/poäng: totalt 1000 poäng

Utbildningen består av nio kurser:

Människors miljöer                 100 poäng

Lärande och utveckling          100 poäng

Barns lärande och växande   100 poäng

Skapande verksamhet            100 poäng

Pedagogiskt arbete                 200 poäng

Aktivitetsledarskap                 100 poäng

Pedagogiskt ledarskap            100 poäng

Specialpedagogik                     100 poäng

Gymnasiearbete                      100 poäng

Ansökan

Ansökan skickas till vuxenutbildningen i den kommun du är folkbokförd. Kursen startar under förutsättning att tillräckligt många söker utbildningen. Bifoga personbevis, tidigare betyg och utdrag ur belastningsregistret. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas i ett obrutet kuvert.

Kontakt

För mer information kontakta Carola Michaelsdotter 
Telefon: 0240/56 58 53
carola.michaelsdotter@ludvika.se