Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

ETT NYÖPPNAT PROGRAM! Skulle du trivas med att jobba med barn och unga eller människor med någon form av funktionsnedsättning? Brinner du för friskvård? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig!
Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du som elev ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet kommer du också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden. Utbildningen utvecklar dina kunskaper i pedagogik och dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen ska leda till att du som elev, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt inom programmet. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ingår i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.
 
SNABBFAKTA
Inriktningar: Pedagogiskt och socialt arbete / Fritid och hälsa
Examen: Yrkesexamen
Var: Smedenskolan i Smedjebacken
Om utbildningen: I båda inriktningarna ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), då du får möjlighet att utvecklas i verklig miljö på exempelvis förskola, fritidsanläggningar eller gruppboende för funktionsnedsatta. Vi jobbar med eleven i centrum och utifrån ledorden ”delaktighet, trygghet och samarbete”.