Automation

Automation

Tekniskt intresserad, händigt lagd, bra på logiskt tänkande och gillar el och programmering – är det egenskaper som passar in på dig?  Då kan el- och energiprogrammets inriktning automation vara något för dig.

Här lär sig eleverna om industriautomation, robotteknik, mekatronik, och datorteknik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationstekniker, industrielektriker eller processtekniker

För att öva upp sina färdigheter får eleverna arbeta med praktiska uppgifter i grupp med andra elever. Ett projekt innebär att eleverna ska konstruera en automatisk maskin och kan bestå av delar från många olika kurser, till exempel ellära, mätteknik, styrteknik, reglerteknik och mekatronik. Eleverna får planera hur uppgiften ska lösas och själva konstruera funktionen. De ingår i olika grupper där varje grupp ansvarar för olika delar av den automatiska maskinen.

Utbildningen innehåller även traditionell undervisning, det behövs för att ge grunderna och teorin. Kunskaper som är nödvändiga både i projekten och i det framtida yrket.

Automationsinriktningen på el- och energiprogrammet är Teknikcollegecertifierad. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar samt att göra dem mer intressanta. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningarna så att det passar industrins framtida behov. Det ger också många fördelar till dig som student hos oss. Ett exempel är garanterat sommarjobb efter det första läsåret, en förlängd praktikperiod i årskurs 3 och mycket annat.