Politisk organisation

Politisk organisation

VBU som är ett kommunalförbund mellan Ludvika och Smedjebacken har en politisk styrelse, benämnd förbundsdirektion. 

Direktionen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi.

Ledamöter och ersättare väljs av medlemmarnas fullmäktige för en period om fyra år. Kontaktuppgifter till direktionens ledamöter och ersättare finns under relaterade dokument nedan.

Yvonne Persson är direktionens ordförande.