Om VBU

Om VBU

Det självklara valet!

Snabbhjälp

Vår vision är att vi ska vara förstahandsvalet när boende i Ludvika och Smedjebacken ska utbilda sig. Vi når dit genom att leverera hög kvalitet som gör oss attraktiva. Ambitionen är att ge elever, studenter och personal förutsättningar att utvecklas.

VBU står för Västerbergslagens utbildningsförbund, som är ett kommunalförbund mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner. Tack vare samverkan kan vi ha ett större utbud av utbildningar.

Politikerna i Ludvika och Smedjebacken är överens om vikten av bra utbildning, och det innebär att vi på VBU har kunnat satsa offensivt för att utveckla en skola med hög kvalitet. Under de senaste åren har vi rustat upp större delen av våra lokaler så att de nu är både trevliga och utrustade efter vår tids behov. Vi arbetar aktivt med elevdemokrati, handlingsplaner mot mobbning och droger och för jämställdhet.

Välkommen till oss!

Åsa Blom
Förbundschef
Västerbergslagens utbildningscentrum