Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Den här utbildningen vänder sig till den som redan arbetar, eller vill arbeta med människor i behov av hjälp och stöd.

Studenten får en attraktiv utbildning med kvalitet som ger hög anställningsbarhet och en god grund för vidare studier.

I yrkesutövningen kombineras kunskaper från ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

Utbildningen leder till att eleverna utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Efter examen från vård- och omsorgsutbildningen har eleverna de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Den här utbildningen är förlagd i Smedjebacken på VBU Smedenskolan. Den sker inom ramen för Vård- och omsorgscollege i Ludvika/Smedjebacken, vilket innebär att de studerande får en utbildning som motsvarar behoven som finns på arbetsmarknaden. 

Föreläsningar och handledning

Vi erbjuder även utbildningar, föreläsningar och handledning som ger kompetensutveckling för arbetsgrupper och enskilda gruppmedlemmar. Fokus kan exempelvis ligga på att förbättra kommunikation, arbetsmetoder och förhållningssätt gentemot de personer man arbetar med.