Skolsköterskor

Skolsköterskor

Skolhälsovården är den mediciniska delen i elevhälsan som främst arbetar hälsoförebyggande för att grundlägga goda hälso- och levnadsvanor. VBU har tre skolsköterskor som du kan boka tid hos för medicinska frågor och rådgivning eller droppa in vid öppen dörr.

Snabbhjälp

Lena Vilhelmsson (Smedenskolan och Stegebackens skola), 076 - 129 63 74
lena.vilhelmsson@vbu.ludvika.se
Ansvarig för: RL, VO och IM

Helena Ollinen (Hö1), 076 - 129 63 51
helena.ollinen@vbu.ludvika.se
Ansvarig för: EK, ES, HA, SA  och IMFlex

Monica Sjöberg (Hö2 och Malmenskolan),
070 - 202 53 15
monica.sjoberg@vbu.ludvika.se
Ansvarig för: EE, IN, NA, TE, BA och FT

Skolsköterskorna erbjuder hälsobesök och vägledning  för alla elever i årskurs 1. Skolläkaren har läkarmottagning på skolan regelbundet. Tid till skolläkare ges i samråd med skolsköterska. Vi nås via V-klass, sms, telefon eller mail.

Tveka inte att kontakta oss.   

Vi möter varje enskild elev med respekt och vi vill stötta eleven till att nå målen. En god hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.