All personal

All personal

·       Rektor Hö3 och elevhälsan:  Susanne Axelsson

·       Specialpedagoger:  Åsa RamströmSofia SöderSusanne Notes och Daniel Grenehag

·       Speciallärare: Malin Lennholm, Ditte Wålberg, Ulrika Åstrand och Ulla Barkman

·       Skolläkare: Jorma Rintamäki

·       Skolpsykolog: Per-Erik Hästö

·       Skolsköterskor: Helena Ollinen, Monica Sjöberg och Lena Vilhelmsson

·       Skolkuratorer: Johan Engh, Kristina Hammarbäck och Anders Magnusson

·       KAA: Mats Blom, Linda Rutfjäll, Niklas Hedin och Maria Sundin Carlsson

·       Resurspedagog inom Gyflex: Ann-Christine Andersson                      

·       IMFlex: Erik Norgren, Lena Tjäder, Susanna von Tell och Athammal Jayaprakash

·       Bibliotekarie: Carina Andersson