All personal

All personal

·       Rektor Hö3 och elevhälsan:  Susanne Axelsson

·       Specialpedagoger:  Ulla BarkmanDaniel Damgren GrenehagSofia Norgren och Susanne Notes

·       Speciallärare: Malin Lennholm, Nina Persson och Ulrika Åstrand

·       Skolläkare: Jorma Rintamäki

·       Skolpsykolog: Per-Erik Hästö

·       Skolsköterskor: Monica Sjöberg och Lena Vilhelmsson

·       Skolkuratorer: Johan Engh, Kristina Hammarbäck och Lena Tjäder

·       KAA: Mats Blom, Niklas Hedin och Maria Sundin Carlsson                 

·       IMFlex: Athammal Jayaprakash

·       Bibliotekarie: Carina Andersson