All personal

All personal

·       Rektor Hö3 och elevhälsan:  Susanne Axelsson

·       Specialpedagoger:  Åsa RamströmSofia SöderSusanne Notes och Daniel Damgren Grenehag

·       Speciallärare: Malin LennholmUlrika Åstrand och Ulla Barkman

·       Skolläkare: Jorma Rintamäki

·       Skolpsykolog: Per-Erik Hästö

·       Skolsköterskor: Monica Sjöberg och Lena Vilhelmsson

·       Skolkuratorer: Johan Engh, Kristina Hammarbäck och Lena Tjäder

·       KAA: Mats Blom, Niklas Hedin och Maria Sundin Carlsson

·       Resurspedagog inom Gyflex: Ann-Christine Andersson                      

·       IMFlex: Erik Norgren, Susanna von TellAthammal Jayaprakash och Anni Staack

·       Bibliotekarie: Carina Andersson