Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Den här utbildningen vänder sig till den som redan arbetar, eller vill arbeta med människor i behov av hjälp och stöd.

Relaterade dokument

Under din utbildning lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsvariationer, medicin, pedagogik och psykologi. Du får kunskap om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vård- och omsorgsprogrammet fokuserar även mycket på etiskt förfarande. Du lär dig om mötet med människor och lär dig förstå vad som är viktigt i bemötandet och hur människor fungerar tillsammans.

Du som elev är ofta med och diskuterar fram hur redovisningen av arbetet ska gå till och får söka information från olika källor under arbetets gång. Upplägget är uppskattat av eleverna, men kräver att du tar mycket eget ansvar för dina studier.

Utbildningen är heltidsstudier och kräver till exempel grupparbeten som du deltar i på plats. Undervisning sker ett par dagar i veckan i Smedjebacken.

Delar av din utbildning är förlagd som APL där du tillbringar minst 10 veckor på en eller flera arbetsplatser under utbildningen. APL är ett viktigt inslag i utbildningen och ger dig även kontakter som du kan ha nytta av i ditt framtida arbetsliv. Teorin och praktiken är sammanflätade under din studietid och vissa uppgifter löser du under din praktiktid.  

Utbildningen sker inom ramen för Vård- och omsorgscollege i Ludvika/Smedjebacken, vilket innebär att de studerande får en utbildning som motsvarar behoven som finns på arbetsmarknaden. För att få ett vård- och omsorgscollegecertifikat krävs att du har minst godkänt i kurserna på programmet. För att nå dit är det viktigt att du är intresserad av ämnet och är studiemotiverad och målinriktad.

Framtiden ser ljus ut för studenter som utexamineras från Vård- och omsorgsprogrammet.

Vård- och omsorgsutbildning 1500 poäng (gäller från 1 juli 2018)

Programgemensamma ämnen
 
1150 poäng
Etik och människans livsvillkor  100 poäng
Hälsopedagogik  100 poäng
Psykologi 1  50 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1  200 poäng
Medicin 1  150 poäng
Psykiatri 1  100 poäng
Specialpedagogik 1  100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2  150 poäng
Vårdpedagogik och handledning 100 poäng
Gymnasiearbete  100 poäng

Programfördjupning: 200 poäng väljs 

 
Psykiatri 2  200 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet 200 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

150 poäng
Svenska1/ SVA1 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Behörighetskrav: svenska på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Kurskostnad: Läromedel

Lokal: Smeden i Smedjebacken

Studiestöd: Kontakta CSN 0771-27 60 00 för information om studiemedel.

Prövningsdatum gällande vårdkurser under vårtermin 2020.

Andra tillfället blir den 25/mars, Onsdag, kl. 12:30 15:30

Sista tillfället blir den  22 /April, Onsdag, kl. 12:30 15:30.

 

Ansökan behöver vara inlämnad senast ca 2 veckor innan prövningen 

InformationKontakta ossAnsökan