Byggutbildning

Byggutbildning

Vill du arbeta som snickare? Då passar den här utbildningen dig.

Relaterade dokument

På den här utbildningen får den studerande lära sig grunderna i husbyggnad. Du lär dig om byggnation. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel ställningsbyggare (upp till 9 meter) eller träarbetare. På utbildningen läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Färdigutbildad blir den studerande genom anställning i ett branschföretag. Du måste själv söka anställning som lärling efter avslutad utbildning.

Byggutbildning
Betong 1 100 poäng
Husbyggnad 1 100 poäng
Husbyggnad 2 200 poäng
Husbyggnad 3 200 poäng
Husbyggnadsprocessen 200 poäng
Trä 1 100 poäng
Trä 2 100 poäng
Trä 3 100 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng

Termin 1: Betong 100 poäng, Husbyggnad 1, 100 poäng & 2, 200 poäng= 400 poäng i 20 veckor
Termin 2: Husbyggnadsprocessen 200 poäng, Trä 1, 100 poäng, Husbyggnad 3, 200 poäng= 500 poäng i 25 veckor
Termin 3: Trä 2, 100 poäng, Trä 3, 100 poäng, Gymnasiearbete 100 poäng= 300 poäng i 15 veckor

 

Utbildningen pågår i 60 veckor med uppehåll för sommarmånaderna.
Utbildningen tar hänsyn till dina tidigare kunskaper och vi validerar för en individuell studietakt. 

Delmoment i utbildningen:
1. Utbildningen startar med en genomgång av arbetsmiljö, ergonomi, arbetsmiljplan samt handhavanden av verktyg och maskiner.
2. Din första uppgift blir att göra din egen ställningsbock och verktygslåda.
3. Tillsammans går vi igenom kurserna Ritningsläsning 1-2, Byggmatematik, Byggsvenska och Byggprocessen.
4. Därefter bygger vi stugor på 20 eller 15 kvadratmeter. Syftet med det är att vi får med alla kursmomenten när vi bygger en stuga.
arbetet börjar med att vi sätter upp profiler där stugan ska stå, gör utsättning av stugan och set till att utsättningen har rätt vinkel.
5. Därefter bygger vi lågform, armerar, gjuter, går igenom träbjälklag, reser stommar för takstolskonstruktioner, OSB-skivor, gipsskivor, isolering, genomför diffusionstätning, sätter upp råspont, underlagspapp, tegel, fönster, dörrar och paneler.
6. Inför varje delmoment genomför vi arbetsberedningar och riskanalyser samt dokumenterar momenten i byggprocessen.
7. Vi gör även studiebesök på olika byggen.

Behörighetskrav: svenska på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Lokal: Malmen i Grängesberg

Studiestöd: Kontakta CSN 0771-27 60 00 för information om studiemedel.

Kontakta ossAnsökan Information