Ansökan till yrkesutbildningar

Ansökan till yrkesutbildningar

Här hittar du de behörighetskrav och ansökningstider vi har på våra yrkesutbildningar.

Till alla våra yrkesutbildningar så har vi behörighetskravet att du ska ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Har du inte det så erbjuder vi kurser i svenska och svenska som andraspråk. 

 Ansökningsperioden för barnskötarutbildning, restaurang- och livsmedelsutbildningen och vård- och omsorgsutbildningen är 19 oktober-25 november . Ansökningar innan denna period kommer inte att behandlas och skickas tillbaka.

Byggutbildning 4 platser

Nästa intag planeras till hösten 2021.

Restautrang- och livsmedelsutbildning 15 platser

Nästa intag planeras till 11 januari 2021.

Skärande/ CNC utbildning 4 platser

Tar in kontinuerligt när en plats blir ledig.

Svetsutbildning 4 platser

Tar in kontinuerligt när en plats blir ledig.

Vård- och omsorgsutbildning 25 platser

Nästa intag planeras till 11 januari 2021.

Barnskötarutbildning 20 platser

Nästa intag planeras till 11 januari 2021.

Aktivitetsledarutbildning

20 platser Inget nytt intag planerat

Fastighetsskötarutbildning

15 platser Inget nytt intag planerat

Fyll i blanketten och skicka in den tillsammans med tidigare betyg till:
Västerbergslagens utbildningsförbund
Vuxenutbildning
Box 830
771 28 LUDVIKA

För barnskötarutbildningen krävs utdrag från belastningsregistret (kopia) som ska bifogas ansökan. Vi behöver utdraget senast tre veckor efter sista ansökningsdatumet. Läs mer här.
För barnskötarutbildning och vård- och omsorgsutbildningen behöver du fylla i en riktad hälsokontroll och bifoga din ansökan.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här.

Blir du antagen till en yrkesutbildning och inte dyker upp vid utbildningens start och inte heller kontaktat administratör så görs ett avbrott.

Söka utbildning i annan kommun
För att vi ska behandla en ansökan om en utbildning i en annan kommun så ska du förutom ifylld ansökningsblankett komplettera med:
*Personligt brev
*Betygskopior
*Utbildningens kostnad per poäng (Utbildningskostnad per poäng kan du ta reda på genom att ringa skolan som har kursen/utbildningen)
*Skolans namn, adress och telefonnummer