Anslagstavla

Anslagstavla

Här är den digitala versionen av VBUs officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som skolan är skyldig att anslå.

Justerade protokoll


ANSLAG/BEVIS

Organ: VBUs antagningsnämnden för gymnasiet

Sammanträdesdatum: 2018-06-20

Paragrafer: 1 - 7

Datum då anslaget sattes upp:  2018-06-27    Datum då anslaget tas ned:  2018-07-18 

 

Förvaringsplats för protokollet: VBUs kansli, Högbergsskolan Ludvika

 


ANSLAG/BEVIS

Organ: Direktionen för VBU

Sammanträdesdatum: 2018-05-31

Paragrafer: 33 - 46

Datum då anslaget sattes upp:  2018-06-20    Datum då anslaget tas ned:  2018-07-11 

 

Förvaringsplats för protokollet: VBUs kansli, Högbergsskolan Ludvika

 


 

Länkar till VBUs direktionsprotokoll:

Protokoll 2018-05-31: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-05-31_protokoll.pdf

Protokoll 2018-04-12: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-04-12_protokoll.pdf

Protokoll 2018-02-22: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-02-22_protokoll.pdf