Anslagstavla

Anslagstavla

Här är den digitala versionen av VBUs officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som skolan är skyldig att anslå.

Justerade protokoll


ANSLAG/BEVIS

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Paragrafer: 

Datum då anslaget sattes upp:      Datum då anslaget tas ned: 

Förvaringsplats för protokollet: VBUs kansli, Högbergsskolan Ludvika

 


Länkar till VBUs direktionsprotokoll:

Protokoll 2018-02-22: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-02-22_protokoll.pdf