Anslagstavla

Anslagstavla

Här är den digitala versionen av VBU:s officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som skolan är skyldig att anslå.

ANSLAG/BEVIS

Organ: VBU:s direktion

Sammanträdesdatum: 2021-09-16

Paragrafer: 63-81

Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-27 Datum då anlaget tas ned: 2021-10-19

Protokollet förvaras på VBU:s kansli, Högbergsskolan, Ludvika


 

Länkar till VBU:s direktionsprotokoll:

Protokoll 2021-09-16: http://www.vbu.se/sites/default/files/protokoll_dir_2021-09-16.pdf

Protokoll 2021-06-02: http://www.vbu.se/sites/default/files/protokoll_dir_2021-06-02_0.pdf

Protokoll 2021-04-15: http://www.vbu.se/sites/default/files/protokoll_dir_2021-04-15_0.pdf

Protokoll 2021-02-18: hhttp://www.vbu.se/sites/default/files/protokoll_dir_2021-02-18_0.pdf

Protokoll 2020-12-10: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2020-12-10_protokoll.pdf

Protokoll 2020-10-21: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2020-10-21_protokoll_0.pdf

Protokoll 2020-09-09: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2020-09-09_protokoll.pdf

Protokoll 2020-06-04: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2020-06-04_protokoll.pdf

Protokoll 2020-04-29: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2020-04-29_protokoll.pdf

Protokoll 2020-04-08: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2020-04-08_protokoll.pdf

Protokoll 2020-03-17: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2020-03-17_protokoll_ss_15.pdf

Protokoll 2020-02-19: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2020-02-19_protokoll.pdf

Protokoll 2019-12-05: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-12-05_protokoll.pdf

Protokoll 2019-10-17: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-10-17_protokoll.pdf

Protokoll 2019-09-11: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-09-11_protokoll.pdf

Protokoll 2019-06-05: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-06-05_protokoll.pdf

Protokoll 2019-04-17: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-04-17_protokoll.pdf

Protokoll 2019-02-21: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-02-21_protokoll.pdf

Protokoll 2019-01-16: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-01-16_protokoll.pdf

Protokoll 2018-12-06: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-12-06_protokoll.pdf

Protokoll 2018-11-15: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-11-15_protokoll.pdf

Protokoll 2018-10-25 § 62-77: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-10-25_protokoll_ss_62-77.pdf

Protokoll 2018-10-25 § 61: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-10-25_protokoll_ss_61.pdf

Protokoll 2018-09-13: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-09-13_protokoll.pdf

Protokoll 2018-05-31: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-05-31_protokoll.pdf

Protokoll 2018-04-12: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-04-12_protokoll.pdf

Protokoll 2018-02-22: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-02-22_protokoll.pdf