Anslagstavla

Anslagstavla

Här är den digitala versionen av VBUs officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som skolan är skyldig att anslå.

Justerade protokoll


ANSLAG/BEVIS

Organ: Västerbergslagens kulturskoleutskott

Sammanträdesdatum: 2019-09-19

Paragrafer: 13 - 17

Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-17   Datum då anslaget tas ned: 2019-11-07

Protokollet förvaras på VBUs kansli, Högbergsskolan, Ludvika


ANSLAG/BEVIS

Organ: VBU:s arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-10-03

Paragrafer: 60 - 71

Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-23   Datum då anslaget tas ned: 2019-11-13

Protokollet förvaras på VBUs kansli, Högbergsskolan, Ludvika


ANSLAG/BEVIS

Organ: VBU:s direktion

Sammanträdesdatum: 2019-10-17

Paragrafer: 78 - 91

Datum då anslaget sätts upp: 2019-11-04   Datum då anslaget tas ned: 2019-11-25

Protokollet förvaras på VBUs kansli, Högbergsskolan, Ludvika


 

Länkar till VBU:s direktionsprotokoll:

Protokoll 2019-10-17: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-10-17_protokoll.pdf

Protokoll 2019-09-11: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-09-11_protokoll.pdf

Protokoll 2019-06-05: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-06-05_protokoll.pdf

Protokoll 2019-04-17: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-04-17_protokoll.pdf

Protokoll 2019-02-21: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-02-21_protokoll.pdf

Protokoll 2019-01-16: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2019-01-16_protokoll.pdf

Protokoll 2018-12-06: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-12-06_protokoll.pdf

Protokoll 2018-11-15: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-11-15_protokoll.pdf

Protokoll 2018-10-25 § 62-77: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-10-25_protokoll_ss_62-77.pdf

Protokoll 2018-10-25 § 61: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-10-25_protokoll_ss_61.pdf

Protokoll 2018-09-13: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-09-13_protokoll.pdf

Protokoll 2018-05-31: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-05-31_protokoll.pdf

Protokoll 2018-04-12: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-04-12_protokoll.pdf

Protokoll 2018-02-22: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-02-22_protokoll.pdf