Anslagstavla

Anslagstavla

Här är den digitala versionen av VBUs officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som skolan är skyldig att anslå.

Justerade protokoll


ANSLAG/BEVIS

Organ: VBUs direktion

Sammanträdesdatum: 2018-10-25

Paragrafer: § 61

Datum då anslaget sattes upp:  2018-10-25   Datum då anslaget tas ned:   2018-11-15

 

Förvaringsplats för protokollet: VBUs kansli, Högbergsskolan Ludvika


 

 

Länkar till VBUs direktionsprotokoll:

Protokoll 2018-10-25 § 61: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-10-25_protokoll_ss_61.pdf

Protokoll 2018-09-13: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-09-13_protokoll.pdf

Protokoll 2018-05-31: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-05-31_protokoll.pdf

Protokoll 2018-04-12: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-04-12_protokoll.pdf

Protokoll 2018-02-22: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-02-22_protokoll.pdf