Anslagstavla

Anslagstavla

Här är den digitala versionen av VBUs officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som skolan är skyldig att anslå.

Justerade protokoll


ANSLAG/BEVIS

Organ: Direktionen för VBU

Sammanträdesdatum: 2018-02-22

Paragrafer: 1-17

Datum då anslaget sattes upp: 2018-03-09     Datum då anslaget tas ned: 2018-03-30

Förvaringsplats för protokollet: VBUs kansli, Högbergsskolan Ludvika

 


ANSLAG/BEVIS

Organ: VBUs arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-01

Paragrafer: 1-16

Datum då anslaget sattes upp: 2018-02-23     Datum då anslaget tas ned: 2018-03-16

Förvaringsplats för protokollet: VBUs kansli, Högbergsskolan Ludvika