Anslagstavla

Anslagstavla

Här är den digitala versionen av VBUs officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som skolan är skyldig att anslå.

Justerade protokoll


ANSLAG/BEVIS

Organ: VBUs arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-23

Paragrafer: § 39 - 49

Datum då anslaget sattes upp:  2018-09-03    Datum då anslaget tas ned:   2018-09-24

 

Förvaringsplats för protokollet: VBUs kansli, Högbergsskolan Ludvika

 


 

 

 

Länkar till VBUs direktionsprotokoll:

Protokoll 2018-05-31: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-05-31_protokoll.pdf

Protokoll 2018-04-12: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-04-12_protokoll.pdf

Protokoll 2018-02-22: http://www.vbu.se/sites/default/files/dir_2018-02-22_protokoll.pdf