Våra kurser - Lärvux

Våra kurser - Lärvux

Vi erbjuder flera kurser. Du som vill studera hos oss anger på din ansökningsblankett vilka kurser du vill läsa. Kurserna är delkurser hämtade från kursplanen för Lärvux- grundläggande nivå och kursplanen för Lärvux - gymnasial nivå.

Här kan du studera på nivå som motsvarar träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola. All undervisning, lektions- och kurstid anpassas utifrån varje deltagares behov och förutsättningar. Undervisningen sker i små grupper. Undervisningen har som mål att ge kunskaper och färdigheter för att du bättre ska klara av vardagsliv och arbetsliv. Du kan söka till flera kurser. Det är inte säkert att du kan delta i alla som du har kryssat för. Undervisningen sker i nuläget vid 1-2 tillfällen i veckan. Kurserna är ettåriga. Vi erbjuder även lärlingsutbildning på gymnasial nivå. Det kostar ingenting att studera här. Den som får löneavdrag kan söka bidrag från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten).

Våra kurser på Lärvux

o Data AKK (språk o kommunikation) 

o Må bra i din vardag (Individ o samhälle)

o Djuren i vår närhet (natur o miljö) 

o Laga din matlåda (individ o samhälle)

o Hem- och konsumentkunskap

o Pengars värde (natur o miljö/Matematik)

o Turistengelska (Språk o kommunikation/Engelska)

o Lär mer om Ludvika/Smedjebacken (Individ o samhälle/Geografi)  

o Kärlek o hälsa (Individ o samhälle/Biologi)  

o Skriva och stava/Data (Språk o kommunikation/Svenska)  

o Sveriges/Dalarnas historia

o Samhällskunskap (Hur samhället påverkar din vardag)  

o Barn i förskola (lärlingsutbildning på gymnasial nivå)

o Hundskötare (lärlingsutbildning på gymnasial nivå)

o Arbeta i butik (lärlingsutbildning på gymnasial nivå)