Betyg

Betyg

Lärare sätter betyg utifrån vad en elev kan i förhållande till kunskapskraven i slutet av kursen. Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

På SFI har vi fyra nivåer, från A till D. Alla elever valideras vid intag och därefter placeras man på rätt nivå. I slutet av varje kurs gör man ett nationellt prov. Provet gör man när lärarna bedömer om eleven klarar kunskapskraven för kursen. Betyg sätts efter varje avslutad kurs.

Kursplan för SFI och medföljande kunskapskrav hittar du på Skolverkets hemsida. Där kan du läsa kursplanen på flera olika språk.