Avbrott

Avbrott

Av olika anledningar så kan man behöva avbryta sina studier. Det kan vara sjukdom och andra oförutsedda händelser. Ibland är det så att skolan avbryter studierna för studerande. Det kan vara att man haft en ogiltig frånvaro under längre tid.

Som lärare kan man bevilja ledighet max i två veckor. Uppgifter kan ges. Behöver eleven vara ledig i mer än två veckor ska detta ansökas hos rektor. Rektor beviljar max tre veckor. Mer än fyra veckor beviljas ej utan eleven skrivs ut och får ställa sig i kö.

Två veckor innan ledighet ska eleven söka ledighet. Tillfälliga läkarbesök och liknande får eleven meddela ansvarig lärare.

Om en elev har ogiltig frånvaro i två veckor skrivs denna ut i samråd med rektor. Det är endast rektor som får besluta om avbrott.Om en elev inte gör    framsteg på kursen kan avbrott göras enligt Skollagen paragraf 16 kapitel 5, även då i samråd med rektor.

Om du inte gör framsteg i kursen så görs ett avbrott och betyget F sätts.

En blankett för avbrott ska fyllas i av berörd lärare och sedan ska rektor ta beslut i ärendet. Vid frånvaro skickas blanketten vidare till berörd elev eller till handläggare då det gäller flyktingar. Kopia arkiveras på skolan.

Tillhör du etableringen så ska du kommunicera all frånvaro med din handläggare.