Policys & förhållningssätt

Policys & förhållningssätt

För att skapa en trygg och bra studerande miljö både för studerande och personal så har vi några policys. Vi har också skrivit ner de regler vi har på SFI.