Prövning

Prövning

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.

Personer med utländsk bakgrund har rätt till prövning. Det gäller både personer som tidigare har studerat SFI på VBU eller i annan stad eller som ej studerat svenska. En prövning är ett provtillfälle med Nationellt slutprov. Datumen till prövningen bestäms halvårsvis. Anmälan till proven måste göras senast två veckor före provtillfället.

Provdatum för hösten 2021 är:

B-prov 8/10 
C-prov 8/10 
D-prov 24/9 och 10/12 

Observera! När du ska göra prov så måste du vara frisk. Hjälp oss att hålla avstånd och tvätta dina händer.

Den prövande får betala för prövningen. En prövning kostar 450 kronor per kurs som sätts in på bankgiro 5651-6552, Västerbergslagens utbildningsförbund, eller betalas på
Swish nr: 123 313 86 90 ange prövning, namn och personnummer. Betalas SENAST en vecka innan prövning. Kvitto och legitimation ska medtagas till provtillfället. Har du avslutat en kurs och fått betyget F så får du pröva 1 gång gratis.

Blankett för anmälan om prövning. Sänd blanketten till:
Västerbergslagens utbildningsförbund 
Vuxenutbildning 
Box 830 
771 28 Ludvika 

Läs mer om prövning på Skolverkets hemsidan.