Våra kurser

Våra kurser

Svenska för invandrare

På SFI har vi fyra nivåer, från A till D. Alla elever valideras vid intag och därefter placeras man på rätt nivå. I slutet av varje kurs gör man ett nationellt prov. Provet gör man när lärarna bedömer om eleven klarar kunskapskraven för kursen. Betyg sätts efter varje avslutad kurs.

 

Kurskoder från 8 augusti 2017

STUDIEVÄG 1
Kurs A: SFIKUA91 motsvaras av 
Kurs A: SFIKUA9 från 1 juli 2012

Kurs B: SFIKUB91 motsvaras av 
Kurs B: SFIKUB9 från 1 juli 2012

Kurs C: SFIKUC91 motsvaras av 
Kurs C: SFIKUC9 från 1 juli 2012

Kurs D: SFIKUD91 motsvaras av 
Kurs D: SFIKUD9 från 1 juli 2012

STUDIEVÄG 2
Kurs B: SFIKUB92 motsvaras av 
Kurs B: SFIKUB9 från 1 juli 2012

Kurs C: SFIKUC92 motsvaras av 
Kurs C: SFIKUC9 från 1 juli 2012

Kurs D: SFIKUD92 motsvaras av 
Kurs D: SFIKUD9 från 1 juli 2012

STUDIEVÄG 3
Kurs C: SFIKUC93 motsvaras av 
Kurs C: SFIKUC9 från 1 juli 2012

Kurs D: SFIKUD93 motsvaras av 
Kurs D: SFIKUD9 från 1 juli 2012

Kurskoder från 1 juli 2012

- Kurs A: SFIKUA9
- Kurs B: SFIKUB9
- Kurs C: SFIKUC9
- Kurs D: SFIKUD9

 

Vi erbjuder kurser både på dagtid och kvällstid. Reguljär och på distans. Ange på ansökan.

Reguljär undervisning: studera i klassrum 15 h i veckan, två förmiddagar och två eftermiddagar.

Distansundervisning: internetbaserad undervisning med 6-7 obligatoriska träffar.

Hur lång tid det tar är individuellt utifrån varje elevs förmåga, bakgrund, förutsättningar, motivation och ambition.

 

Som nybörjare rekommenderar vi att du deltar 100 % för att tillgodogöra dig dina studier i svenska på bästa sätt. Söker du reguljär undervisning så förväntas du delta minst 2 dagar i veckan om du jobbar samtidigt. Studerar du enbart förväntas du delta alla dagar då undervisning sker.

 

Skolverkets hemsida hittar du kursplanen för SFI. Den finns på olika språk.

Kunskapskraven på de olika nivåerna hittar du här.
 
På SFI erbjuder vi en orienteringskurs i datorkunskap (100 poäng).
Kursen vänder sig till dig som känner stor osäkerhet och behöver extra stöd för att använda datorer som ett arbetsredskap.
Du får lära dig att hantera en dator samt grunderna i ordbehandlings-, presentations- och kalkylprogram, samt använda Internet på ett källkritiskt sätt.