Våra kurser

Våra kurser

Svenska för invandrare

På SFI har vi fyra nivåer, från A till D. Alla elever valideras vid intag och därefter placeras man på rätt nivå. I slutet av varje kurs gör man ett nationellt prov. Provet gör man när lärarna bedömer om eleven klarar kunskapskraven för kursen. Betyg sätts efter varje avslutad kurs.

 

Kurser från 1 juli 2012

- Kurs A: SFIKUA9
- Kurs B: SFIKUB9
- Kurs C: SFIKUC9
- Kurs D: SFIKUD9

 

Vi erbjuder kurser både på dagtid och kvällstid. Reguljär och på distans. Ange på ansökan.

Reguljär undervisning: studera i klassrum 15 h i veckan, två förmiddagar och två eftermiddagar.

Distansundervisning: internetbaserad undervisning med 6-7 obligatoriska träffar.

Hur lång tid det tar är individuellt utifrån varje elevs förmåga, bakgrund, förutsättningar, motivation och ambition.

 

Som nybörjare rekommenderar vi att du deltar 100 % för att tillgodogöra dig dina studier i svenska på bästa sätt. Söker du reguljär undervisning så förväntas du delta minst 2 dagar i veckan om du jobbar samtidigt. Studerar du enbart förväntas du delta alla dagar då undervisning sker.

 

Skolverkets hemsida hittar du kursplanen för SFI. Den finns på olika språk.

Kunskapskraven på de olika nivåerna hittar du här.